ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวข้ามรุ่น

ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวข้ามรุ่น

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 พมจ.อ่างทอง มอบหมายนางนันทวดี อาสิงสมานันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางสาวอรวรรณ ตางาม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นายสุทธิศักดิ์ ศรีดารอด นักพัฒนาสังคม และนายสถลัชนันท์ เสนีย์ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวข้ามรุ่น พร้อมทั้งจัดทำสมุดพกครอบครัว ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จำนวน 16 ครัวเรือน ณ โรงเรียนวัดป่ามุนี ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยเจ้าหน้าที่ได้แนะนำสิทธิสวัสดิการตามภารกิจ พม. พร้อมจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุม เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 15 ครัวเรือน ตามระเบียบของ พม. ต่อไป เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทางการศึกษา และค่าครองชีพตามความจำเป็น

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: