ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว/ครอบครัวข้ามรุ่น

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางศศิประภา ทองกลัด นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ นางสาวชุติมา ปนัดเศรณี เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการเพื่อการป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัว และนายพิเชษฐ์ เกษรบัว พนักงานขับรถยนต์ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงครอบครัวพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว/ครอบครัวข้ามรุ่น ณ ตำบลจำลอง และจัดทำสมุดพกครอบครัวตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จำนวน 12 ครัวเรือน โดยแนะนำสิทธิสวัสดิการ และภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมพิจารณาช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 6 ครัวเรือน ตามระเบียบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: