ลงพื้นที่เพื่อประเมินพิจารณาช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากจน

วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวอุไรภัส ทรงความเจริญ นักพัฒนาสังคม นายสุทธิศักดิ์ ศรีดารอด นักพัฒนาสังคม และ นายพิเชษฐ์ เกสรบัว พนักงานขับรถยนต์ ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลป่าโมก วัดโบสถ์สายทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่เพื่อประเมินพิจารณาช่วยเหลือเด็กในครอบครัวยากจน จำนวน ๑๓ ครัวเรือน โดยจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน ๑๓ ครัวเรือน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: