ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการที่ขอรับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ


Share: