ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านที่ขอรับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 18 พ.ย.2565 พมจ.อ่างทอง มอบหมาย นางสาวประภาพรรณ เดชฟุ้ง นักจิตวิทยา ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน พร้อมทั้งจัดทำสมุดพกครอบครัว ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน แก่คนพิการที่ขอรับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ประจำปี 2566 ในพื้นที่ตำบลจำปาหล่อ และตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง รวมทั้งสิ้น 8 ราย เพื่อพิจารณาคัดเลือกคนพิการที่เข้าหลักเกณฑ์ และนำเสนอรายชื่อในคณะทำงานพิจารณาวาระคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: