ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาเรื่องรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพ

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาเรื่องรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพ

วันพุธที่ 11 มกราคม 2566 พมจ.อ่างทอง มอบหมาย นางสาวประภาพรรณ เดชฟุ้ง นักจิตวิทยา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาเรื่องรายได้ไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพ ณ บ้านเลขที่ 44 ม.2 ต.สายทอง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ปรากฏข้อเท็จจริง ดังนี้ ผู้ร้อง ชื่อ น.ส.สุดธิดา อดทน มีสมาชิกอีก 5 คน ประกอบด้วย มารดาทำงานบริษัท รายได้เดือนละ 10,000 บาท (สามีเสียชีวิต) น้องชาย อายุ 15 ปี กำลังศึกษา สามีทำงานรับจ้างขับรถบัส เดือนละ 10,000 บาท บุตรสาวคนโต อายุ 8 ปี เรียนอยู่ชั้น ป.2 และบุตรสาวคนเล็ก อายุ 2 ปี ซึ่งมีลักษณะสายตาขี้เกียจ ซึ่งสามีเป็นหัวหน้าหลักครอบครัว มีภาระหนี้สินนอกระบบ ทำให้รายได้ไม่เพียงพอ สนง.พมจ.อ่างทองพิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: