ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม โดยได้รับการประสานจาก อพม.


Share: