ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอป่าโมก

ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอป่าโมก

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยพม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง อำเภอป่าโมก โดยนายรักศักดิ์ เทียนไชย นายอำเภอป่าโมก มอบหมายให้นายเจษฎา ปาลวัฒน์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน (ชำนาญการพิเศษ) พร้อมผู้นำท้องถิ่นท้องที่ อสม. และอพม. ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง จำนวน 8 ราย ซึ่งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบเงิน จำนวน 1,000 บาท เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น และเครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมพันธุ์พืชแก่ผู้ยากไร้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเก็บข้อมูลวางแผนให้การช่วยเหลือต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: