วัดไชโย พม.ร่วมใจ เยี่ยมผู้สูงวัย กายและใจเกิน 100

วัดไชโย พม.ร่วมใจ เยี่ยมผู้สูงวัย กายและใจเกิน 100

วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.

พระครูสิริวุฒิกิจ เจ้าอาวาสวัดไชโยวรวิหาร เจ้าคณะอำเภอสามโก้ พร้อมด้วยนายภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และนายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอเมืองอ่างทอง พร้อมผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ 100 ปี ในพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน 2 ราย และตำบลหัวไผ่ จำนวน 1 ราย พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวผู้สูงอายุ ครอบครัวละ 1 ชุดๆ ละ 2,000 บาท

และในเวลา 14.00 น. ได้ร่วมกับปลัดอำเภอ อำเภอป่าโมก ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังผู้สูงอายุ 100 ปี ในพื้นที่ตำบลโรงช้าง จำนวน 1 ราย เทศบาลตำบลป่าโมก จำนวน 1 ราย และตําบลนรสิงห์ จำนวน 1 ราย พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ครอบครัวละ 1 ชุด ๆ ละ 2,000 บาท

สำหรับโครงการวัดไชโย พม.ร่วมใจ เยี่ยมผู้สูงวัย กายและใจเกิน 100 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 100 ปีในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง จำนวน 37 คน

ในการนี้ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ในนาม พม.อ่างทอง ขอกราบขอบพระคุณพระครูสิริวุฒิกิจ เจ้าอาวาสวัดไชโยวรวิหาร เจ้าคณะอำเภอสามโก้ เป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลัง พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เเก่ผู้สูงอายุ 100 ปี ในวันนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปี ในพื้นที่อำเภอไชโยและอำเภอสามโก้ ทั้งยังได้กรุณาให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวอ่างทอง และเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนงานด้านสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ขอบพระคุณท่าน สส. ท่านนายอำเภอเมือง ปลัดอำเภอป่าโมก กำนันผู้ใหญ่บ้าน และ อปท.ในพื้นที่ทั้ง 2 แห่ง ที่ได้อำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ในวันนี้ โดยทาง พม. มีความพร้อมและยินดีอย่างยิ่ง ที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านสังคม นำสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อ “ประชาชนเข้าถึงโอกาส และการคุ้มครองทางสังคม มีความมั่นคงในชีวิต” ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: