วันเยาวชนแห่งชาติ

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางนันทวดี อาสิงสมานันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ นางศศิประภา ทองกลัด นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนางนารี ฉ่ำกระมล จนท.ศปคม.จังหวัดเข้าร่วมโครงการฯ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 กิจกรรมประกอบด้วยการมอบรางวัลเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติแก่บุคคล และเยาวชนดีเด่นของจังหวัดอ่างทอง การแสดงความสามารถของเด็กและเยาวชน และร่วมกันทำความสะอาดอนุสาวรีย์นายดอกนายทองแก้ว และร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ครอบครัวกลุ่มเปราะบาง โดยมี นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ หอประชุมโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: