วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจพม.

วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจพม.

วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจพม. แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคมในโครงการป้องกันการท้องก่อนวัย ต้านภัยโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ณ โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ข้อมูลเพิ่มเติม


Share: