ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลตลาดใหม่ ร่วมกับนายแพทย์ภาสันต์ รัตนกุล จักษุแพทย์ เฉพาะทางเส้นประสาทและโรคตา ร่วมโครงการแว่นพี่เพื่อน้อง ดำเนินการตัดแว่นสายตา ตรวจโรคตา ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส


Share: