“ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลชัยฤทธิ์ (จุดที่ 2) โดยนายสมพงษ์ เกตุไพบูลย์” มอบของขวัญให้ครอบครัวเจ้าหน้าที่ พม.

“ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลชัยฤทธิ์ (จุดที่ 2) โดยนายสมพงษ์ เกตุไพบูลย์” มอบของขวัญให้ครอบครัวเจ้าหน้าที่ พม.

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566

นายสมพงษ์ เกตุไพบูลย์ ผู้นำศาสนาคริสต์จังหวัดอ่างทอง ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลชัยฤทธิ์ (จุดที่ 2) มอบของขวัญ จำนวน 13 ชิ้น ให้แก่ลูกเจ้าหน้าที่ พม.อ่างทอง เพื่อเป็นการส่งต่อรอยยิ้ม และความห่วงใย ที่จะหล่อหลอมให้เด็ก เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต ต่อไป

ในการนี้ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ในนาม พม.อ่างทอง ขอขอบพระคุณนายสมพงษ์ เกตุไพบูลย์ฯ เป็นอย่างสูง ที่ยังมีความห่วงใยครอบครัวของ พม. นำของขวัญมามอบให้ในครั้งนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้ท่านได้กรุณาให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวอ่างทองมาอย่างต่อเนื่อง โดยทาง พม.มีความพร้อมและยินดีอย่างยิ่ง ที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านสังคม นำสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อ “ประชาชนเข้าถึงโอกาส และการคุ้มครองทางสังคม มีความมั่นคงในชีวิต” ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: