“ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลชัยฤทธิ์ (จุดที่ 2) โดยนายสมพงษ์ เกตุไพบูลย์” มอบของขวัญให้ครอบครัวเจ้าหน้าที่ พม.

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 นายสมพงษ์ เกตุไพบูลย์ ผู้นำศาสนาคริสต์จังหวัดอ่างทอง ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคม ตำบลชัยฤทธิ์ (จุดที่ 2) มอบของขวัญ จำนวน 22 ชิ้น ให้แก่ลูกเจ้าหน้าที่ พม.อ่างทอง เพื่อเป็นการส่งต่อรอยยิ้ม และความห่วงใย ที่จะหล่อหลอมให้เด็ก เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในอนาคต ต่อไป โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการมอบของขวัญ

ในการนี้ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ในนามพม.อ่างทอง ขอขอบพระคุณนายสมพงษ์ เกตุไพบูลย์ฯ เป็นอย่างสูง ที่ยังมีความห่วงใยครอบครัวของ พม. นำของขวัญมามอบให้ ในครั้งนี้

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: