ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลหัวตะพานจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลหัวตะพานจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 พม. อ่างทอง โดย นางวาสนา ทองจันทร์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวสุภาพร ทองมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความรัก และความเข้าใจที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว พร้อมบรรยายบทบาทภารกิจของ พม.ในโครงการชุมชนหัวตะพานสานพลัง สานสัมพันธ์ สร้างครอบครัวอบอุ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ที่ทำการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลหัวหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

สำหรับโครงการชุมชนหัวตะพานสานพลัง สานสัมพันธ์ สร้างครอบครัวอบอุ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัว ส่งเสริมสมาชิกในครอบครัวได้แสดงความรักความห่วงใยแก่กัน ปรับทัศนคติของการอยู่ร่วมกัน รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในครอบครัว เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ พม.อ่างทอง ขอเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนให้ทุกคนครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน ยอมรับ รับฟัง และแสดงความรักต่อกันให้มากขึ้น เพื่อสร้างฐานรากของสังคมที่เข้มแข็ง นำสู่สังคมคุณภาพ ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: