ศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดพัฒนา (ดอนกร่าง) ร่วมกับ พม.อ่างทอง จัดอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ (อพมก.)

ศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดพัฒนา (ดอนกร่าง) ร่วมกับ พม.อ่างทอง จัดอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ (อพมก.)

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565

เวลา 09.00 น.

พระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร ผอ.ศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดอ่างทองวรวิหาร พระครูวิมลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอแสวงหา เจ้าอาวาสวัดพัฒนา (ดอนกร่าง) ผอ.ศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดพัฒนา (ดอนกร่าง) ร่วมกับ พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง จัดอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ (อพมก.) เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอแสวงหา ให้มีความเชี่ยวชาญด้านคนพิการ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญ ในการดูแลคนพิการ ให้ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ของจังหวัดอ่างทอง โดยได้รับเกียรติจากท่านพระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองฯเดินทางมาป็นประธานในพิธีเปิดฯ โดยมีนายแพทย์ศรัณย์ชล ปาริฉัตรจิรภาส ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแสวงหา ให้เกียรติมาเป็นวิทยาบรรยาย ให้ความรู้ในเรื่องการให้การช่วยเหลือ และการดูแลคนพิการ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 150 คน

ทั้งนี้ พระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองฯ ได้กรุณามอบเสื้อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับ อพม.ที่เข้าร่วมการอบรม จำนวน 150 ตัว มูลค่ารวมทั้งสิ้น 24,000 บาท พร้อมให้พรเนื่องในวันปีใหม่แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ด้วย

ในการนี้ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ในนาม พม.อ่างทอง ขอกราบขอบพระคุณพระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองฯ ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และได้เมตตามอบเสื้อให้กับ อพม. ในวันนี้ กราบขอบพระคุณพระครูวิมลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอแสวงหาฯ ที่ให้การสนับสนุนสถานที่ในการจัดอบรมฯ ซึ่งที่ผ่านมา ท่านได้กรุณาให้การช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนงานของ พม.มาอย่างต่อเนื่อง โดย พม.อ่างทอง มีความพร้อม และยินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหา พัฒนาสังคมนำสู่ “สังคมดี คนมีคุณภาพ” ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: