ศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดอ่างทองวรวิหาร มอบเสื้อ จำนวน 539 ตัว


Share: