ศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดอ่างทองวรวิหาร เยี่ยมนักศึกษา 14 ราชภัฏกลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ ที่มาร่วมทำกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุด และสนามกีฬาโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม

ศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดอ่างทองวรวิหาร เยี่ยมนักศึกษา 14 ราชภัฏกลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ ที่มาร่วมทำกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาห้องสมุด และสนามกีฬาโรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 15.00 น.

พระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร (ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดอ่างทองวรวิหาร) เยี่ยมนักศึกษาในโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้นำศึกษาและค่ายอาสา 14 ราชภัฏกลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1” ซึ่งร่วมกันพัฒนาห้องสมุด และสนามกีฬา ณ โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยพระครูสุทธิกิจจาทรฯ ได้มอบข้าวสาร จำนวน 100 กิโลกรัม น้ำดื่ม จำนวน 30 แพ็ค และไข่ไก่ จำนวน 9 แผง มูลค่ารวมกว่า 7,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้นักศึกษาในการทำกิจกรรมดีๆ ในครั้งนี้

ในการนี้ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ในนาม พม.อ่างทอง ขอกราบขอบพระคุณพระครูสุทธิกิจจาทรฯ ที่ได้กรุณาสนับสนุนข้าวสาร น้ำดื่ม และไข่ไก่ แก่นักศึกษาในโครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้นำศึกษาและค่ายอาสา 14 ราชภัฏกลุ่มภาคกลางและรัตนโกสินทร์” เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่นักเรียนที่มีจิตอาสา ร่วมกันทำกิจกรรมที่ดีเพื่อสังคม และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งก่อนหน้านี้ท่านได้กรุณาให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวอ่างทองมาอย่างต่อเนื่อง โดยทาง พม.มีความพร้อมและยินดีอย่างยิ่ง ที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านสังคม นำสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อ “ประชาชนเข้าถึงโอกาส และการคุ้มครองทางสังคม มีความมั่นคงในชีวิต” ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: