ศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดไชโยวรวิหาร พร้อมด้วย พม.อ่างทอง ร่วมจัดพิธีฌาปนกิจศพหนูน้อยวัย 11 เดือน พิการทางการสื่อความหมาย

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565

ศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดไชโยวรวิหาร โดยพระครูสิริวุฒิกิจ เจ้าคณะอำเภอสามโก้

เจ้าอาวาสวัดไชโยวรวิหาร พระครูวิบูลย์สังฆกิจ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไชโยวรวิหาร เจ้าคณะตำบลไชโย พร้อมด้วย นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายปริญญา เขมะชิต ปลัดจังหวัดอ่างทอง นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ปลัดอาวุโสอำเภอไชโย นายกเทศมนตรีตำบลเกษไชโย ร่วมจัดพิธีกรรมทางศาสนา แก่หนูน้อยวัย 11 เดือน พิการทางการสื่อความหมาย ไม่มีใบหูทั้งสองข้าง มีร่างกายไม่สมบูรณ์แข็งแรงตั้งแต่แรกเกิด ประกอบกับครอบครัวมีฐานะยากจน โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสิริวุฒิกิจฯ และพระครูวิบูลย์สังฆกิจฯ เมตตาอนุเคราะห์สถานที่และอำนวยความสะดวกในการจัดพิธีกรรมทางศาสนา และได้รับความเมตตาสนับสนุนเงินในการจัดการศพ รวมมูลค่ากว่า 20,000 บาท จากผู้มีจิตเมตตา ซึ่งประกอบด้วยคุณจิตรภักดี บุญนิตย์ (ห้องเย็นเพชรบูรณ์) จำนวน 10,000 บาท โดยการประสานงานของนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายปริญญา เขมะชิต ปลัดจังหวัดอ่างทอง จำนวน 5,000 บาท นางอโนชา สุวรรณภาพ คลังจังหวัดอ่างทอง จำนวน 500 บาท ที่ทำการปกครองอำเภอไชโย จำนวน 1,000 บาท นายกเทศมนตรีตำบลเกษไชโย จำนวน 1,000 บาท และข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง จำนวน 2,000 บาท ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาสังคมฯ ได้พิจารณาช่วยเหลือเงินอุดหนุนผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศพอีก จำนวน 3,000 บาท

ในการนี้ นางวาสนา ทองจันทร์ กล่าวว่า ในนาม พม.อ่างทอง ขอกราบขอบท่านพระคุณพระครูสิริวุฒิกิจฯ และท่านพระครูวิบูลย์สังฆกิจฯ ที่ท่านได้เมตตาอนุเคราะห์สถานที่ และอำนวยความสะดวกในการจัดพิธีกรรมทางศาสนา และฌาปนกิจศพในวันนี้ กราบขอบพระคุณผู้มีจิตเมตตาทุกท่านที่ได้เมตตาหนูน้อย มอบเงินค่าจัดการศพกว่า 20,000 บาท ในครั้งนี้ ขอแสดงความเสียใจและขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวผู้เสียชีวิต ขอให้ดวงวิญญาณของหนูน้อยไปสู่สุขคติสงบสู่สัมปรายภพ ด้วยค่ะ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: