สภากาชาดไทย ออกหน่วยโครงการรถตัดแว่นตาเพื่อเด็กชนบท

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566

นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมอำนวยความสะดวกแก่เด็กนักเรียน และให้กำลังใจทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมโครงการรถตัดแว่นสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม 2566 โดยในวันนี้ นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ ได้เลี้ยงไอศกรีมกะทิ มูลค่า 2,600 บาท แก่เด็กนักเรียนที่มาร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ในการนี้ พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่ฯ ได้ร่วมอำนวยความสะดวกแก่เด็กนักเรียนที่มารับบริการตัดแว่นสายตาในครั้งนี้ด้วย

สำหรับโครงการนี้ เป็นการให้บริการตรวจวัดสายตาและแก้ไขความผิดปกติทางสายตา พร้อมตัดแว่นฟรีให้กับเด็กนักเรียนในพื้นที่ชนบท เพื่อให้เด็กนักเรียนในชนบทที่มีปัญหาด้านสายตาสามารถมองเห็นได้ชัดเจน สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข และไม่ขาดโอกาสทางการศึกษาซึ่งเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่นักเรียน ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: