สส.อ่างทอง ร่วมกับ พม.อ่างทองมอบข้าวสาร พร้อมเปิด “ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลท่าช้าง”


Share: