สส.อ่างทอง ร่วมกับ พม.อ่างทอง มอบบ้านคนพิการ

สส.อ่างทอง ร่วมกับ พม.อ่างทอง มอบบ้าน พร้อมของขวัญแก่คนพิการ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566

นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายสุขสันติ์ สวนมะม่วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างแก้ว ปลัดอำเภอโพธิ์ทอง และศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลอ่างแก้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อพม. ในพื้นที่ ลงพื้นที่ตำบลสามง่าม หมู่ 3 มอบบ้านแก่คนพิการ จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 40,000 บาท

จากนั้น ลงพื้นที่เทศบาลตำบลสามโก้ ร่วมกับนายอานนท์ บูรณะภักดี นายอำเภอสามโก้ นายสุชาติ คงประสงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสามโก้ และศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลสามโก้ มอบบ้านคนพิการในพื้นที่เทศบาลตำบลสามโก้ จำนวน 7 หลัง ๆ ละ 40,000 บาท รวมงบประมาณ 280,000 บาท ทั้งนี้ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม ผ้าห่ม และหน้ากากอนามัย หลังละ 1 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคนพิการ และครอบครัว เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566

ในการนี้ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า สำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ เป็นการสนับสนุนให้ครัวเรือน

คนพิการกลุ่มเปราะบางตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และครัวเรือนในฐานข้อมูล ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) อำเภอโพธิ์ทอง และอำเภอสามโก้

ซึ่งเป็นคนพิการที่มีฐานะยากจน มีความเดือดร้อน สภาพบ้านเรือนผุพัง ทรุดโทรม ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงให้มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสม และปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต และสำหรับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณในความร่วมมือของพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้สำรวจ ส่งต่อข้อมูล และร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านใหม่ให้คนพิการ เพื่อให้คนพิการมีบ้านที่เหมาะสม และปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต นำสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: