สอบข้อเท็จจริงการประกอบอาชีพและข้อมูลครอบครัว ของผู้ใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวศรีประไพ สังข์วรรณะ นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและตรวจสอบข้อเท็จจริงการประกอบอาชีพและข้อมูลครอบครัว ของผู้ใช้บริการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่ยื่นคำขอ กู้ยืมเงินกองทุนฯ พร้อมจัดทำสมุดพำครอบครัว ในพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทอง อำเภอไซโย อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอโพธิ์ทอง และอำเภอแสวงหารวมจำนวน 7 ราย เพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้มีอาชีพและรายได้ให้แก่คนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: