สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหา ทางสังคม จำนวน 1 ครัวเรือน


Share: