สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม

สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 พม.อ่างทอง มอบหมายให้นางสาวนวรัตน์ หมั่นดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอ่างทอง และนางสาวอุไรภัสร์ ทรงความเจริญ นักพัฒนาสังคมดำเนินการลงพื้นที่ ตำบลไผ่จำศีล ตำบลคลองขนาก ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เพื่อสอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 7 ครัวเรือน เพื่อนำเข้าประชุมคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ต่อไป ข้อมูลอื่นๆ


Share: