สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทาสังคม จำนวน 2 ครัวเรือน เพื่อนำเข้าประชุมคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์


Share: