สอบข้อเท็จจริงเด็กในครอบครัว พ่อ แม่ เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวข้ามรุ่น

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นายปฏิภาณ ศรีวิสุทธิชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนายยุทธนา เกตุหอม พนักงานขับรถยนต์ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงเด็กในครอบครัว พ่อ แม่ เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัวข้ามรุ่น จากการสำรวจข้อมูลของสถานศึกษา เพื่อพิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน ๘ ราย ในพื้นที่ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: