สอบข้อเท็จจริงและให้คำแนะนำในการประกอบอาชีพกับผู้สูงอายุ ที่กู้ยืมเงินทุนจากองทุนผู้สูงอายุไปประกอบอาชีพ


Share: