สอบข้อเท็จจริง และให้คำแนะนำในการประกอบอาชีพกับผู้สูงอายุที่กู้ยืมเงินทุนจากองทุนผู้สูงอายุ


Share: