สอบข้อเท็จจริง

#สอบถามข้อมูลด้านการเรียน #ด้านพฤติกรรม
วันพุธที่ 14 กันยายน 256 5 พม.อ่างทอง มอบหมายให้นางสาวกรรณิการ์ วงค์ไชย นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ พร้อมด้วยนักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่โรงเรียน อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เพื่อสอบถามข้อมูลด้านการเรียน ด้านพฤติกรรม ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน และเพื่อประเมินสภาพปัญหาเรื่องการเรียน ปัญหาพฤติกรรม และปัญหาอื่นๆของเด็กนักเรียน โดยจะนำข้อมูลเข้าประชุมร่วมกับทีมสหวิชาชีพในการพิจารณาช่วยเหลือเด็กและครอบครัวต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: