สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองร่วมกับ อพม.ในพื้นที่ อำเภอเมืองอ่างทอง มอบหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ


Share: