หน้า Plugin

เยี่ยมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลราชสถิตย์

เยี่ยมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลราชสถิตย์

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่เยี่ยมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลราชสถิตย์ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลราชสถิตย์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยพม.อ่างทอง ได้ร่วมประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของ พม. แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างการรับรู้และช่องทางการเข้าถึงบริการต่างๆ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเทวราช ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมเป็นผู้สูงอายุพิการทางทางจิตใจหรือพฤติกรรมต้องดูแลสามี และลูกพิการ ไม่มีรายได้ ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค ในพื้นที่ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เบื้องต้นจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า เป็นผู้ใช้บริการกองทุนผู้สูงอายุ โดยพม.อ่างทอง ได้ร่วมกับโรงเรียนผู้สูงอายุ ตำบลเทวราช พูดคุยหาทางปิดยอดหนี้ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2 ชุด โดยได้รับการสนับสนุนจากพระสุวรรณวชิราทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดอ่างทองวรวิหาร และบริษัท โตโยต้า โฆสิตอ่างทอง ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ในเบื้องต้น และเป็นสร้างขวัญกำลังใจ นอกจากนี้ พม.อ่างทอง ได้เก็บข้อมูลเพื่อนำชื่อเข้าประชุมพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดอ่างทอง ในปีงบประมาณ 2567

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:วัดไชโย พม.ร่วมใจ เยี่ยมผู้สูงวัย กายและใจเกิน 100

วัดไชโย พม.ร่วมใจ เยี่ยมผู้สูงวัย กายและใจเกิน 100

วันที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น.

พระครูสิริวุฒิกิจ เจ้าอาวาสวัดไชโยวรวิหาร เจ้าคณะอำเภอสามโก้ พร้อมด้วยนายภราดร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และนายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอเมืองอ่างทอง พร้อมผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ 100 ปี ในพื้นที่เทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน 2 ราย และตำบลหัวไผ่ จำนวน 1 ราย พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ครอบครัวผู้สูงอายุ ครอบครัวละ 1 ชุดๆ ละ 2,000 บาท

และในเวลา 14.00 น. ได้ร่วมกับปลัดอำเภอ อำเภอป่าโมก ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังผู้สูงอายุ 100 ปี ในพื้นที่ตำบลโรงช้าง จำนวน 1 ราย เทศบาลตำบลป่าโมก จำนวน 1 ราย และตําบลนรสิงห์ จำนวน 1 ราย พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ครอบครัวละ 1 ชุด ๆ ละ 2,000 บาท

สำหรับโครงการวัดไชโย พม.ร่วมใจ เยี่ยมผู้สูงวัย กายและใจเกิน 100 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 100 ปีในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง จำนวน 37 คน

ในการนี้ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ในนาม พม.อ่างทอง ขอกราบขอบพระคุณพระครูสิริวุฒิกิจ เจ้าอาวาสวัดไชโยวรวิหาร เจ้าคณะอำเภอสามโก้ เป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลัง พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เเก่ผู้สูงอายุ 100 ปี ในวันนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ 100 ปี ในพื้นที่อำเภอไชโยและอำเภอสามโก้ ทั้งยังได้กรุณาให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวอ่างทอง และเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนงานด้านสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ขอบพระคุณท่าน สส. ท่านนายอำเภอเมือง ปลัดอำเภอป่าโมก กำนันผู้ใหญ่บ้าน และ อปท.ในพื้นที่ทั้ง 2 แห่ง ที่ได้อำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ในวันนี้ โดยทาง พม. มีความพร้อมและยินดีอย่างยิ่ง ที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านสังคม นำสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อ “ประชาชนเข้าถึงโอกาส และการคุ้มครองทางสังคม มีความมั่นคงในชีวิต” ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ESS Help Me “ปักหมุด หยุดเหตุ”

ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ESS Help Me “ปักหมุด หยุดเหตุ”

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นายสนองวิชญ์ ภูวันทมาตย์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่พม.อ่างทอง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ESS Help Me “ปักหมุด หยุดเหตุ” แก่นักเรียน และครู ณ วัดโบสถ์วรดิตถ์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง จำนวน 60 คน เพื่อสร้างการรับรู้ และการเข้าถึงช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:งาน Market Fair “เรารู้ คุณทำได้” หวังเพิ่มอัตราการจ้างงานกลุ่มเปราะบาง สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

Market Fair “เรารู้ คุณทำได้” หวังเพิ่มอัตราการจ้างงานกลุ่มเปราะบาง สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมงาน Market Fair “เรารู้ คุณทำได้” หวังเพิ่มอัตราการจ้างงานกลุ่มเปราะบาง สร้างรายได้อย่างยั่งยืน ซึ่งมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารB) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โดยมีกิจกรรมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศ ด้านการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ ที่ประสบความสำเร็จด้านการกู้ยืมเงินเพื่อการประกอบอาชีพ (We Can Do) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซึ่งจังหวัดอ่างทองมี

นายสนั่น มีแก้ว พิการทางการเห็น ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและใบประกาศ ในครั้งนี้

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:เยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางนารี ฉ่ำกระกมล จนท.ศปคม.อ่างทอง ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวติดตามนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดอ่างทอง ปีการศึกษา 2566 ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง ปกครองอำเภอป่าโมก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 10 ราย โดยมี นางพัชรา บรรดาศักดิ์ รองนายกเหล่ากาขาดจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการติดตามเยี่ยมครอบครัว และได้มอบอุปกรณ์การเรียนและชุดนักเรียน แก่นักเรียนทุนมูนิธิฯ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวผู้ประสบปัญหาทางสังคม พร้อมทั้งได้ให้โอวาทแก่นักเรียน เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตที่มั่นคงปลอดภัย และปฏิบัติตนเป็นประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ และในส่วนของ พม. อ่างทอง ได้พูดคุย และให้กำลังใจแก่นักเรียนผู้ได้รับโอกาส ให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน หากประสบปัญหาในด้านสังคม ครอบครัว หรือความเป็นอยู่ พม. ยินดีให้การช่วยเหลือ หรือคำแนะนำ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการ ตามบทบาทภารกิจกระทรวง พม. ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชน เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคเอกชน เป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน จังหวัดอ่างทอง

ประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชน เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคเอกชน เป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน จังหวัดอ่างทอง

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง จัดประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชน เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคเอกชน เป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมป่าโมก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม เพื่อเพื่อพิจารณารับรององค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ จำนวน 2 องค์กร ได้แก่

1.ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลวิเศษไชยชาญ

วัตถุประสงค์ขององค์กร

จัดกิจกรรมประชุม อบรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพองค์รวมของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ

2.ชมรมคริสเตียนอ่างทอง

วัตถุประสงค์ขององค์กร

เป็นศูนย์กลางในการพบปะสร้างสรรค์ สร้างความสามัคคี แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับสมาชิก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีศักยภาพ ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ติดตามครอบครัวเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มีอายุครบ 6 ปี

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวอรวรรณ ตางาม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และ นายสุทธิศักดิ์ ศรีดารอด นักพัฒนาสังคม ร่วมกับศูนย์ช่วยเหลือสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลอินทประมูล ผู้นำท้องที่ และ อพม. ลงพื้นที่ติดตามครอบครัวเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มีอายุครบ 6 ปี ในพื้นที่ตำบลอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง พร้อมจัดทำสมุดพกครอบครัวตามโครงการบูรณาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จำนวน 12 ครัวเรือน โดยแนะนำสิทธิสวัสดิการและภารกิจของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมพิจารณาช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ จำนวน 1 ครัวเรือน ตามระเบียบของกระทรวง การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดอ่างทอง

ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดอ่างทอง

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง จัดประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมป่าโมก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมขอทาน พ.ศ.2559 จังหวัดอ่างทอง นำเสนอแผนการขับเคลื่อนการควบคุมการขอทาน และเสนอรายชื่อเพื่อการแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการควบคุมการขอทานจังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:โครงการส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเทวราช

โครงการส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเทวราช

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองร่วมโครงการส่งเสริมกิจกรรมของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเทวราช ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยพม.อ่างทอง ได้ร่วมแนะนำผู้ที่เข้าร่วมโครงการให้เป็นเพื่อนกับ Line ESS Help Me ปักหมุด หยุดเหตุ พร้อมประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของ พม. แก่ผู้เข้าร่วม เพื่อสร้างการรับรู้และช่องทางการเข้าถึงบริการต่างๆ และเตือนภัยผู้สูงอายุในเรื่องกลโกงในไซเบอร์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:โครงการพัฒนาสุขภาพกาย ใจ และสังคม ผู้สูงวัยเขตเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ

โครงการพัฒนาสุขภาพกาย ใจ และสังคม ผู้สูงวัยเขตเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ

วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมโครงการพัฒนาสุขภาพกาย ใจ และสังคม ผู้สูงวัยเขตเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยพม.อ่างทอง ได้ร่วมแนะนำผู้ที่เข้าร่วมโครงการให้เป็นเพื่อนกับ Line ESS Help Me ปักหมุด หยุดเหตุ พร้อมประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของ พม. แก่ผู้เข้าร่วม เพื่อสร้างการรับรู้และช่องทางการเข้าถึงบริการต่างๆ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับนายวราวุธ ศิลปอาชา

สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

ขอแสดงความยินดี และยินดีต้อนรับ

นายวราวุธ ศิลปอาชา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์


Share:ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 10/2566

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 10/2566

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 10/2566 ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

โดยมีมติเห็นชอบพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม รวมทั้งสิ้น 273 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 747,000 บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:งานมหกรรมด้านการพัฒนาสังคม 2566 โชว์ผลงาน – นวัตกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย

งานมหกรรมด้านการพัฒนาสังคม 2566 โชว์ผลงาน – นวัตกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย

วันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมงานมหกรรมด้านการพัฒนาสังคม 2566 โชว์ผลงาน – นวัตกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย ซึ่งมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานเปิดงาน ณ กระทรวง พม. สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กทม.

โดยมีกิจกรรมที่สำคัญภายในงาน ประกอบด้วย

1.การจัดเวที TED Talk “WE THE NEXT GEN : พลังคนรุ่นใหม่ สู่การเปลี่ยนแปลง” โดยตัวแทนคนรุ่นใหม่ของกระทรวง พม. ที่จะมาส่งต่อพลังความคิด มุมมองในการขยับ ปรับองค์กร เพื่อส่งต่อสู่ ผู้บริหารผู้นำการเปลี่ยนแปลงทุกท่าน ร่วมกันเดินหน้าองค์กรในการ “สร้างคน สร้างทีม สร้างผลงาน”

2.การแสดงศักยภาพและความสามารถของกลุ่มเป้าหมายอาทิ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนพิการ

3.การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 19 หน่วยงาน และนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์จากภาคีเครือข่าย จำนวน 38 หน่วยงาน รวมจำนวนทั้งสิ้น 57 หน่วยงาน อาทิ อาหาร เครื่องดื่ม เสื้อผ้า เครื่องประดับ และงานฝีมือต่างๆ การจำหน่ายและประมูลทรัพย์หลุดจำนำจากสถานธนานุเคราะห์

4. กิจกรรมมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2566 และกิจกรรมงานวันลูกประชาบดี

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ผลการพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่น ประจำจังหวัดอ่างทอง

ผลการพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่น ประจำจังหวัดอ่างทอง เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗


Share:โครงการเสริมพลัง อพม. สร้างหัวใจผู้ให้

วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 – 15.30 น. พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ กลุ่มนโยบายและวิชาการ จัดโครงการเสริมพลัง อพม. สร้างหัวใจผู้ให้ ณ ห้องประชุมสมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น อพม. อำเภอเมืองอ่างทอง จำนวน 30 คน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางเพียงทิพย์ จันทร์มณี ประธาน อพม. เมืองอ่างทอง เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่อง “การปฏิบัติงาน อพม. ให้เท่าทันสถานการณ์ปัจจุบัน (ยุค VUCA World)” และ อพม. ได้แบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแบ่งปันความรู้ จำนวน 5 กลุ่ม

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:พม. ร่วมบูรณาการทุกภาคส่วนในการดูแลคุณภาพชีวิตของครอบครัวเด็กนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ

วันที่ 29 สิงหาคม 2566

พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง บูรณาการกับทุกภาคส่วนในการดูแลคุณภาพชีวิตของครอบครัวเด็กหญิงศุภัชสร ปานทอง และนายศุภกิจ ปานทอง ซึ่งแม่เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปัจจุบันพักอาศัยอยู่กับตาและยาย โดยตาเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มีอาชีพทำนา ทำไร่อ้อย มีรายได้เพียงพอในการเลี้ยงดู ส่วนบิดาประกอบอาชีพเป็นพนักงานรับส่งสินค้า มีครอบครัวใหม่ แต่ยังคงดูแลอยู่เป็นระยะ ซึ่งเด็กทั้ง 2 คน ได้รับพระราชทานทุนเพื่อการศึกษามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรณีเด็กกำพร้า (สัญชาติไทย) ที่สูญเสียบิดา มารดา (คนเดียวหรือทั้งสองคน) หรือผู้ปกครองที่อุปการะเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ซึ่งหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการมี ดังนี้

1. นายกเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ได้เข้ามาปรับปรุงสภาพแวดล้อม จัดเตรียมสถานที่ ทำเล้าไก่ พร้อมมอบที่ใส่อาหารไก่

2. สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบชุดนักเรียนคนละ 2 ชุด พร้อมถุงยังชีพ

3. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง มอบพันธุ์ไก่ไข่ จำนวน 10 ตัว อาหารไก่ จำนวน 2 กระสอบ พร้อมเวชภัณฑ์

4. สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองและสำนักงานเกษตรอำเภอแสวงหา มอบพันธุ์พืชผักสวนครัว และทุนการศึกษา จำนวน 3,000 บาท

5. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

6. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบกระเป๋านักเรียน และนมกล่อง จำนวน 3 แพ็ค

โดยมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบของที่ระลึกแก่ครอบครัวเด็กนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษามูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ในการนี้ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่าในนาม พม.อ่างทอง ขอกราบขอบพระคุณทุกหน่วยงานเป็นอย่างสูงที่ได้ห่วงใยเด็กและเยาวชนที่ต้องสูญเสียผู้ปกครอง จากการติดเชื้อโคโรนา 2019 ร่วมบูรณาการช่วยเหลือและดูแลเด็กในครั้งนี้ ช่วยให้เด็กและครอบครัว ได้เข้าถึงโอกาส ช่วยให้เด็กเติบโตเป็นอย่างมีคุณภาพ เป็นอนาคตของประเทศชาติ ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีช่อง 7

จากกรณีข่าวช่อง 7 เสนอข่าวยายบุบผา สู้ชีวิตเพื่อครอบครัวและลูกพิการ จ.อ่างทอง

ช่อง 7 นำเสนอข่าว ภาพสะท้อนของชะตากรรมชาวนาไทยผ่านเรื่องราวของครอบครัวหนึ่งที่จังหวัดอ่างทอง ทำนากันมาทั้งชีวิต นอกจากจะลืมตาอ้าปากไม่ได้ ยังเป็นหนี้ก้อนโต แถมในบ้านมีคนพิการที่ต้องดูแล

วันที่ 29 สิงหาคม 2566

เวลา 09.30 น.

พม.อ่างทอง ได้รับแจ้งเหตุกรณีข่าวช่อง 7 เสนอข่าวยายบุบผา สู้ชีวิตเพื่อครอบครัวและลูกพิการ จ.อ่างทอง นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ได้ตรวจสอบข้อมูลการช่วยเหลือที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2559 – ปัจจุบัน ได้ข้อมูลดังนี้

1. นางบุบผา แย้มเทศ อายุ 70 ปี (ผู้ประสบปัญหา) บ้านเลขที่ 9809/1 ม.14 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

– นางบุบผาฯ เคยกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(กู้ในฐานะผู้ดูแลคนพิการ) จำนวน 30,000 บาท เมื่อปี 2559 ชำระเงินครบตามกำหนดแล้ว

– เคยได้รับการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 3,000 บาท เมื่อปี 2565

2. นายสมคิด แย้มเทศ อายุ 50 ปี (บุตร) บ้านเลขที่ 9809/1 ม.14 ต.แสวงหา อ.แสวงหา จ.อ่างทอง

– นายสมคิดฯ มีบัตรประจำตัวคนพิการ ประเภทพิการทางการเคลื่อนไหว

– เคยได้รับเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จำนวน 2,000 บาท เมื่อปี 2563

– เคยได้รับถุงยังชีพ และรถวีลแชร์ของ พมจ. เมื่อปี 2564

– ได้รับการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณ 40,000 บาท

และในเวลา 15.30 น. พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ นางสาวรฌทร สงวนพงศ์ นายอำเภอแสวงหา พร้อมนายกชเดชา กลุ่มไหม นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีช่อง 7 ดังกล่าว พบว่า นางบุบผาฯ มีความต้องการให้หน่วยงานช่วยเหลือเรื่องหนี้ ธกส. กว่า 600,000 บาท ไม่ได้ต้องการความช่วยเหลือด้านอื่นๆ แต่อย่างใด

โดยเบื้องต้น หน่วยงานได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือ ดังนี้

1.นายอำเภอแสวงหา และปลัดอำเภอแสวงหา จะดำเนินการเจรจากับ ธกส. เรื่องภาระหนี้สิน

2.สนง.พมจ.อ่างทอง พิจารณานำเข้าร่วมโครงการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล ของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 3,000 บาท และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด

3.บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง มอบนม จำนวน 1 ลัง

ทั้งนี้ พม.อ่างทองจะดำเนินการติดตามสภาพความเป็นอยู่และให้ความช่วยเหลือในด้านอื่นๆ เป็นระยะต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:วัดไชโย พม.ร่วมใจ เยี่ยมผู้สูงวัย กายและใจเกิน 100

วัดไชโย พม.ร่วมใจ เยี่ยมผู้สูงวัย กายและใจเกิน 100

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 พระครูสิริวุฒิกิจ เจ้าอาวาสวัดไชโยวรวิหาร เจ้าคณะอำเภอสามโก้ ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดไชโยวรวิหาร ร่วมกับ พม.อ่างทอง โดย นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง นายอำเภอสามโก้ พร้อมสาธารณสุขอำเภอสามโก้ ปลัดอำเภอ และผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ที่มีอายุเกิน 100 ปี ในพื้นที่ อำเภอสามโก้ และอำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง จำนวน 5 ราย เเละมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 5 ชุด มูลค่ากว่า 2,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้เเก่ผู้สูงอายุได้มีแรงกายแรงใจในการใช้ชีวิต ต่อไป เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการประสบปัญหาเรื่องค่าครองชีพ

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวประภาพรรณ เดชฟุ้ง นักจิตวิทยา ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลไชโย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการประสบปัญหาเรื่องค่าครองชีพ จำนวน 4 ราย ปรากฏข้อเท็จจริง ซึ่งสนง.พมจ.อ่างทอง พิจารณาให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:โครงการขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมประชุมติิดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวในระดับพื้นที่ ครั้งที่ 4 เพื่อติดตามประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ รวมถึงส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ สค. ส่วนกลาง ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน(ศพค.) ศูนย์ปฎิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับตำบล(ศปก.ต.) คณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัด กลุ่มสตรี อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องประชุมป่าโมก ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง พร้อมลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัวในระดับพื้นที่ ณ ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีนางสาวราภรณ์ พงศ์พนิตานนท์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครอบครัว เป็นประธานการประชุม

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:มอบรถสามล้อชนิดมือโยก

มอบรถสามล้อชนิดมือโยก

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวนวรัตน์ หมั่นดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอ่างทอง พร้อมผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ลงพื้นที่ตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง มอบรถสามล้อชนิดมือโยก จำนวน 1 คัน แก่คนพิการ เพื่อช่วยให้คนพิการสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้โดยไม่ต้องพึ่งพิงลูกหลาน โดย พม.อ่างทอง ได้เก็บข้อมูลจัดทำสมุดพกครอบครัว ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน เพื่อวางแผนให้การช่วยเหลือ ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ขอแสดงความยินดี นางเพียงทิพย์ จันทร์มณี

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

ขอแสดงความยินดี

นางเพียงทิพย์ จันทร์มณี

ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอเมืองอ่างทอง

ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ดีเด่น ประจำปี 2566


Share:ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 พม.อ่างทอง มอบหมายให้นางสาวกรรณิการ์ วงค์ไชย นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ลงพื้นที่ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย ร่วมกับปลัดอำเภอไชโย นักพัฒนาชุมชน ทต.ไชโย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข รพสต.ไชโย และ อสม. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม มีปัญหาสุขภาพ ป่วยโรคเส้นเลือดดำอุดตัน ทำให้เดินไม่ได้ ไม่มีรายได้ขอความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ ผ่านอำเภอไชโย จำนวน 1 ราย โดยได้แนะนำสิทธิสวัสดิการของ พม. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือระยะยาว พร้อมจัดทำสมุดพกครอบครัว และเตรียมเอกสารเพื่อนำข้อมูลเข้าพิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดอ่างทอง

ประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดอ่างทอง

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง จัดประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กรณียกเว้นทดลองเลี้ยงดู จำนวน 3 ราย พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กที่เป็นบุตรบุญธรรม ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดอ่างทอง

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดอ่างทอง

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยมีนางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านครอบครัวของจังหวัดอ่างทอง มีอำนาจหน้าที่ ส่งเสริมสถาบันครอบครัวในระดับจังหวัดตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนระดับชาติที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ติดตามการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการพัฒนาสถาบันครอบครัวในระดับจังหวัด ส่งเสริม สนับสนุน และกำกับให้มีการจัดประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด พิจารณาข้อเสนอที่ได้รับจากการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับจังหวัด เสนอความเห็นและข้อสังเกตเกี่ยวกับมาตรการ กลไกหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวต่อกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวง พม.

ประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวง พม.

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวง พม. ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวง พม. และชี้แจงแนวทางการยกระดับเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:พิธีเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ดีเด่น ประจำปี 2566

พิธีเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ดีเด่น ประจำปี 2566

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุ) ดีเด่น ประจำปี 2566 จำนวน 77 คน พร้อมมอบประกาศนียบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานเป็นผู้เสียสละ ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และเป็นแบบอย่างที่ดีในการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุแก่สังคม โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ

ในโอกาสนี้ จังหวัดอ่างทองมีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 1 คน คือ

นางเพียงทิพย์ จันทร์มณี อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อำเภอเมืองอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:บรรยายให้ความรู้ เรื่องกฎหมายและสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ

นพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 พม.อ่างทอง มอบหมายให้นางสาวกรรณิการ์ วงค์ไชย นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ร่วมบรรยายให้ความรู้ เรื่องกฎหมายและสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ ให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลเทวราช จำนวน 30 คน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเทวราช หมู่ 5 ตำบลเทวราช อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเทวราชได้จัดการเรียนการสอนให้กับผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับความรู้ที่หลากหลาย เพื่อมุ่งมั่นเป้าหมาย เรียนอย่างมีความหวัง ตั้งมั่นในความสุข ต้องการให้ผู้สูงอายุมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลเอาใจใส่ต่อคุณภาพการดำรงชีวิต และเพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิด ทำให้เป็นบุคคลตัวอย่างมีศักดิ์ศรีพึ่งพาตนเองได้ เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณค่าต่อสังคม รวมทั้งการอนุรักษ์สืบสานประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนพระราชทาน เพื่อการศึกษาสงเคราะห์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง ประมงจังหวัดอ่างทอง ปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง เกษตรอำเภอแสวงหา ปลัดอำเภอแสวงหา เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สอบถามสภาพความเป็นอยู่ ส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงสัตย์ ปลูกผัก เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเองได้ ของครอบครัวนายศุภกิจ ปานทอง อายุ 16 ปี เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม และเด็กหญิงศุภัชสร ปานทอง เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม ณ บ้านเลขที่ 14 หมู่ที่ 13 ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบ

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศ

สามารถโหลดใบสมัครได้ที่ : https://drive.google.com/…/1SFbp…

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่นประจำจังหวัดอ่างทอง

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเด็กดีเด่นประจำจังหวัดอ่างทอง เพื่อคัดเลือกเด็กดีเด่นเป็นตัวแทนจังหวัดอ่างทอง เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นเด็กดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยมี นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 1

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมเป็นวิทยากรโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ณ ห้องประชุมขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง (AKAP) โดยโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล ความตระหนัก และความร่วมมือแก่กลุ่มเป้าหมายในการป้องกัน เฝ้าระวังความรุนแรงในพื้นที่ ซึ่งสามารถนำไปสู่การวิเคราะห์ปัญหา และแผนดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งมีนายเตือนใจ ทรงไตร นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการ

ในการนี้ พม.อ่างทองได้ร่วมบรรยายกฎหมายความรุนแรงในครอบครัว และร่วมแนะนำผู้ที่เข้าร่วมโครงการให้เป็นเพื่อนกับ Line ESS Help Me ปักหมุด หยุดเหตุ พร้อมประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของ พม. แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างการรับรู้ และช่องทางการเข้าถึงบริการแก่ประชาชน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดอ่างทองวรวิหาร โดยพระสุวรรณวชิราทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ พม.อ่างทอง และ พม.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ตลาดเก่าอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดอ่างทองวรวิหาร โดยพระสุวรรณวชิราทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ พม.อ่างทอง และ พม.สิงห์บุรี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัยในพื้นที่ตลาดเก่าอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566

พระสุวรรณวชิราทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดอ่างทองวรวิหาร พร้อมด้วย พม.อ่างทอง โดย นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และนางปนัดดา สายคำมี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ พม.สิงห์บุรี โดย นายมาโนชญ์ คงรัตนชาติ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี ลงพื้นที่ตลาดเก่าอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบเหตุอัคคีภัย จำนวน 21 ครอบครัว ซึ่งเหตุเกิดเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 19 สิงหาคม 2566 บริเวณชุมชนย่านการค้าเก่าแก่ของคนสิงห์บุรี ที่มีอายุกว่า 100 ปี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาคารไม้ เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ส่งผลให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว ได้รับความเสียหลายอย่างมาก

เบื้องต้น ได้พูดคุยให้กำลังใจครอบครัวผู้ประสบเหตุ พร้อมให้การช่วยเหลือ โดย พระสุวรรณวชิราทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง ได้กรุณาสนับสนุน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 21 ครอบครัว ครอบครัวละ 1 ชุด ๆ ละ 500 บาท พร้อมเงินสดครอบครัวละ 1,000 บาท รวมมูลค่า 31,500 บาท ตามโครงการ “พระไม่ทิ้งโยม” เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย

นางวาสนา ทองจันทร์ กล่าวว่า ในนาม พม. ขอกราบขอบพระคุณพระสุวรรณวชิราทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เป็นอย่างสูงที่ได้เมตตาเดินทางมาเยี่ยมให้กำลังใจ สนับสนุนครื่องอุปโภคบริโภค พร้อมมอบเงินสด แก่ผู้ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้ ซึ่งก่อนหน้านี้ท่านได้กรุณาให้ความช่วยเหลือประชาชนชาวอ่างทอง และเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนงานด้านสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยทาง พม. มีความพร้อมและยินดีอย่างยิ่ง ที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านสังคม นำสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อ “ประชาชนเข้าถึงโอกาส และการคุ้มครองทางสังคม มีความมั่นคงในชีวิต” ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมขอความช่วยเหลือผ่าน Line@ : พม.อ่างทอง

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอิฐ ลงพื้นที่ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมขอความช่วยเหลือผ่าน Line@ : พม.อ่างทอง เป็นครอบครัวที่ต้องดูแลผู้ป่วยจิตเวช และต้อง ดูแลบุตร 3 คน มีรายได้ไม่เพียงพอ เนื่องจากสามีทำงานเพียงคนเดียว ผู้ขอความช่วยเหลือต้องดูแลผู้ป่วย และบุตร เบื้องต้น พม.อ่างทอง มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด สนับสนุนโดยพระสุวรรณวชิราทร (ประเวศ สุทฺธิญาโณ) รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร ผอ.ศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดอ่างทองวรวิหาร พร้อมเก็บข้อมูลจัดทำสมุดพกครอบครัว ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน เพื่อวางแผนให้การช่วยเหลือ ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ขอขอบพระคุณพระสุวรรณวชิราทรฯ

ขอขอบพระคุณพระสุวรรณวชิราทรฯ

วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2566 พระสุวรรณวชิราทร (ประเวศ สุทฺธิญาโณ) รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร ผอ.ศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดอ่างทองวรวิหาร สนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 35 ชุด และข้าวสาร 59 ถุง มูลค่ากว่า 23,000 บาท แก่นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้สูงอายุ/คนพิการ กลุ่มเปราะบาง ตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

ในการนี้ พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ขอขอบพระคุณพระสุวรรณวชิราทรฯ ที่เมตตาสนับสนุนและช่วยเหลืองานของพม. และช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในจังหวัดอ่างทองมาอย่างต่อเนื่อง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ร่วมมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานบริษัทไทยเรยอนฯ

กิจกรรม “พม.สร้างสุขเพื่อแม่”

ร่วมมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานบริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน)

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน ประจำปี 2566 บริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) ทุนละ 2,000 บาท จำนวน 155 ทุน ณ สโมสรพนักงาน โดยมีนายณัฏฐพงษ์ พัฒนรัฐ ปลัดจังหวัดอ่างทอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ซึ่งเป็นทุนการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนถึงปริญญาตรี เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของพนักงานบริษัทไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุตรของพนักงาน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:สส.อ่างทอง ร่วมกับ พม.อ่างทอง มอบบ้านคนพิการ

สส.อ่างทอง ร่วมกับ พม.อ่างทอง มอบบ้าน พร้อมของขวัญแก่คนพิการ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566

วันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566

นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยนายสุขสันติ์ สวนมะม่วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างแก้ว ปลัดอำเภอโพธิ์ทอง และศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลอ่างแก้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อพม. ในพื้นที่ ลงพื้นที่ตำบลสามง่าม หมู่ 3 มอบบ้านแก่คนพิการ จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 40,000 บาท

จากนั้น ลงพื้นที่เทศบาลตำบลสามโก้ ร่วมกับนายอานนท์ บูรณะภักดี นายอำเภอสามโก้ นายสุชาติ คงประสงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสามโก้ และศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลสามโก้ มอบบ้านคนพิการในพื้นที่เทศบาลตำบลสามโก้ จำนวน 7 หลัง ๆ ละ 40,000 บาท รวมงบประมาณ 280,000 บาท ทั้งนี้ ได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม ผ้าห่ม และหน้ากากอนามัย หลังละ 1 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคนพิการ และครอบครัว เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566

ในการนี้ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า สำหรับโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ เป็นการสนับสนุนให้ครัวเรือน

คนพิการกลุ่มเปราะบางตามโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และครัวเรือนในฐานข้อมูล ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) อำเภอโพธิ์ทอง และอำเภอสามโก้

ซึ่งเป็นคนพิการที่มีฐานะยากจน มีความเดือดร้อน สภาพบ้านเรือนผุพัง ทรุดโทรม ได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงให้มีความมั่นคง แข็งแรง เหมาะสม และปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต และสำหรับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณในความร่วมมือของพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้สำรวจ ส่งต่อข้อมูล และร่วมแรงร่วมใจสร้างบ้านใหม่ให้คนพิการ เพื่อให้คนพิการมีบ้านที่เหมาะสม และปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต นำสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:คัดเลือกคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2566

ขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2566 โดยสามารถส่งเอกสารหลักฐานเข้าร่วมการคัดเลือกได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2566 เพื่อเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2566

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมกับ พลเรือตรีหญิง อินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง โดยมีพม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง ณ วัดเอกราช หมู่ที่ 1 ตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

โดยในครั้งนี้ พม.อ่างทอง ได้ร่วมสนับสนุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น และทุนการศึกษาแก่เด็กในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวข้ามรุ่น จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท พร้อมประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของ พม. เพื่อสร้างการรับรู้และช่องทางการเข้าถึงบริการแก่ประชาชน และเชิญชวนประชาชนเป็นเพื่อนกับ LINE Official Account : ESS Help Me “ปักหมุด หยุดเหตุ” อีกทั้ง มีกิจกรรมให้ประชาชนได้เข้าร่วมรับของรางวัล อาทิ ผ้าอ้อมสำหรับเด็ก ตุ๊กตา สมุด เป็นต้น

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:มอบเงินสนับสนุนคนพิการ

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 พม. มอบเงินสนับสนุนแผนงานหรือโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ได้รับอนุมัติจากคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการมอบเงินฯ ให้แก่ คนพิการที่ขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 40,000 บาท, ด้านค้าขาย จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 78,000 บาท, ด้านช่าง/บริการ จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 103,000 บาท และผู้ดูแลคนพิการที่ขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม จำนวน 5 ราย จำนวน 211,800 บาท รวม 11 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 432,800 บาท พร้อมชี้แจงข้อกฎหมายในสัญญา และแนะนำช่องทางการชำระเงิน ณ บริเวณหน้าสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว

โครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว

วันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวสุภาพร ทองมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนายนันทชัย บุญนิฉันท์ นักพัฒนาสังคม ร่วมเป็นวิทยากรโครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว ณ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

โดย พม.อ่างทอง ได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ การสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชายในครอบครัว การสร้างความสัมพันธ์ความรักความเข้าใจและความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัว และการสื่อสารที่ดีระหว่างสมาชิกภายในครอบครัวและการใช้หลักธรรม (คุณธรรม/จริยธรรม) ในการดำเนินชีวิตครอบครัว

ในโอกาสนี้ พม.อ่างทอง ได้เชิญชวนประชาชนเป็นเพื่อนกับ LINE Official Account : ESS Help Me “ปักหมุด หยุดเหตุ”

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ศูนย์ช่วยเหลือสังคมคริสตจักรรักพระคริสต์อ่างทอง เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเปราะบาง

ศูนย์ช่วยเหลือสังคมคริสตจักรรักพระคริสต์อ่างทอง เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มเปราะบาง

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566

นายสมพงษ์ เกตุไพบูลย์ ประธานชมรมคริสเตียนจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง (ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลชัยฤทธิ์ จุดที่ 2) ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง จำนวน 5 ครอบครัว พร้อมมอบข้าวสาร ผ้าอ้อมสำเร็จรูป และของใช้ที่จำเป็น เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่กลุ่มเปราะบางให้มีกำลังใจในการดำเนินชีวิต เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2566

ในนาม พม.อ่างทอง ขอขอบพระคุณนายสมพงษ์ เกตุไพบูลย์ ประธานชมรมคริสเตียนจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง (ผู้อำนวยการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลชัยฤทธิ์ จุดที่ 2) เป็นอย่างสูง ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล และเป็นกลไกระดับพื้นที่ในการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางมาอย่างต่อเนื่อง โดยทาง พม.มีความพร้อมและยินดีอย่างยิ่ง ที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหา พัฒนาสังคม นำสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อ “ประชาชนเข้าถึงโอกาส และการคุ้มครองทางสังคม มีความมั่นคงในชีวิต” ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:มอบบ้านให้คนพิการ

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวนวรัตน์ หมั่นดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง และผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ร่วมมอบบ้านให้คนพิการและครอบครัวตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 3 ครอบครัว เพื่อให้คนพิการมีที่อยู่อาศัยเหมาะสม และมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ประชุมคณะทำงานจัดทำเกณฑ์การกำหนดและแบ่งขนาดจังหวัด

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำเกณฑ์การกำหนดและแบ่งขนาดจังหวัด ณ ห้องประชุมจันทร์กะพ้อ ชั้น 19 A อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีนางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม เพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากลำบากกลุ่มเปราะบาง

กิจกรรม “พม.สร้างสุขเพื่อแม่”

เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากลำบากกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลหัวไผ่

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวนวรัตน์ หมั่นดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอ่างทอง และนางสาวเสาวภาคย์ ทัศนัย นิติกร ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากลำบากกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทองแจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้สูงอายุ ช่วยเหลือตนเองได้ด้วยการถัด ความจำดี อารมณ์ดี สามารถสื่อสารกับคนอื่นได้ อาศัยอยู่กับคนพิการทางสติปัญญา และการได้ยินหรือสื่อความหมายตั้งแต่กำเนิด ไม่สามารถดำเนินกิจวัตรประจำวันด้วยตนเอง

เบื้องต้นพม.อ่างทอง มอบเงินช่วยเหลือ ตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน รวมจำนวน 4 ครั้งๆละ 2,000 บาท เหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง เยี่ยมบ้าน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค กองทุนไฟฟ้าจังหวัดอ่างทอง ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย จำนวน 25,000 บาท องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นระยะ และผู้ใหญ่บ้าน มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นระยะ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากลำบากกลุ่มเปราะบาง

วันจันทรที่ 13 สิงหาคม 2566

พระครูใบฎีกานิรันดร์ ปภากโร เจ้าอาวาสวัดเขาบวช พร้อมด้วยคุณณัฏฐนันท์ ปัญญาเพชรสกุล ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบล ห้วยไผ่ และคุณสมิง บุญทด ทีมเสือคาบข่าวลงพื้นเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้ยากลำบากกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลห้วยไผ่ อำเภอแสวงหา จำนวน 6 ราย โดยท่านพระครูใบฎีกานิรันดร์ ปภากโร เจ้าอาวาสวัดเขาบวช ได้เมตตามอบอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม และผ้าอ้อมสำเร็จรูป เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่กลุ่มเปราะบาง 

ในการนี้ พม.อ่างทองขอกราบขอบพระคุณพระครูใบฎีกานิรันดร์ ปภากโร เจ้าอาวาสวัดเขาบวช คุณณัฏฐนันท์ ปัญญาเพชรสกุล ประธาน อพม. อพม. และเครือข่ายในพื้นที่เป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความสำคัญกับกลุ่มเปราะบาง เมตตามอบเครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม และผ้าอ้อมสำเร็จรูป เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กลุ่มเปราะบางในวันนี้ ถือเป็นการร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบาง นำสู่ “ประชาชนเข้าถึงโอกาส และการคุ้มครองทางสังคม มีความมั่นคงในชีวิต” ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2566 และร่วมรับชมการแสดงชุดพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่ง ของเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม (วินิตประชาสรรค์) ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง พร้อมมอบเงินรางวัลแก่นักแสดง โดยได้รับการสนับสนุนเงินรางวัลจากพระอธิการอภิวัฒน์ ฐานวีโร เจ้าอาวาสวัดไทรย์นิโครธาราม โดยมีพลเรือตรีหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมในพิธีเปิด ณ วัดไทรย์นิโครธาราม ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง

กิจกรรมประกอบด้วย

– เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนวัดไทรย์นิโครธาราม (วินิตประชาสรรค์) สนับสนุนโดยสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และนางสมบูรณ์ ไพรัชเวชภัณฑ์ ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดอ่างทอง มูลค่ารวม 15,500 บาท

– มอบอุปกรณ์กีฬาและชุดกีฬา สนับสนุนโดย พระอธิการอภิวัฒน์ ฐานวีโร เจ้าอาวาสวัดไทรย์นิโครธารามและสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ มูลค่ารวม 13,400 บาท

– มอบชุดนักเรียน จำนวน 39 ชุด สนับสนุนโดยเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มูลค่า 16,000 บาท

– มอบอุปกรณ์การเรียน จำนวน 39 ชุด สนับสนุนโดยบริษัท เดอะเค ควอลิตี้ จำกัด มูลค่า 6,000 บาท

– มอบข้าวสารและน้ำดื่ม จำนวน 39 ชุด สนับสนุนโดยบริษัท ทวีทรัพย์ (จิวแจ๊ะเฮง) จำกัด มูลค่า 7,700 บาท

– มอบกระปุกออมสิน จำนวน 39 ชิ้น สนับสนุนโดย ธนาคารออมสิน สาขาอ่างทอง

– มอบทุนการศึกษาให้กับครอบครัวเด็ก จำนวน 28 ครอบครัว จำนวน 48,000 บาท สนับสนุนโดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ประชุมกรรมการพิจารณาให้ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดอ่างทอง

วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง หัวหน้ากลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอ่างทอง นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และนิติกร เข้าร่วมประชุมกรรมการพิจารณาให้ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดอ่างทอง ตามโครงการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล ครั้งที่ 10/2566 ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เพื่อพิจารณาโครงการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล โดยมีครอบครัวอุปการะรายเดิม จำนวน 1 ราย และรายใหม่จำนวน 8 ราย รวมทั้งสิ้น 9 ราย ซึ่งจะดำเนินการเสนอคณะทำงานพิจารณาการจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(พก.) ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ประชุมวางแผนและแสวงหาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 1/2566

ประชุมวางแผนและแสวงหาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 1/2566

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และนางสาวกรรณิการ์ วงค์ไชย นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมวางแผนและแสวงหาความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายวิเชียร ชุ่มชวย ประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุฯ จังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม ร่วมกับเครือข่ายจากหน่วยงานสาธารณสุข ท้องถิ่น และ พม. เพื่อหารือในการพัฒนาศักยภาพกลไกในระดับจังหวัด เพื่อสร้างชมรมผู้สูงอายุให้เข้มแข็งรองรับสังคมสูงวัย ซึ่งจังหวัดอ่างทองได้ดำเนินการพัฒนาศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุพื้นที่นำร่องต้นแบบ จำนวน 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอเมือง อำเภอวิเศษชัยชาญ อำเภอโพธิ์ทอง และอำเภอป่าโมก และได้การคัดเลือกชมรมต้นแบบจากอำเภอนำร่อง จำนวน 20 ชมรม เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:มอบกายอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

มอบกายอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมมอบกายอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน เพื่อฟื้นฟู เยียวยา ให้ผู้ที่ประสบภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้ และกลับมาดำรงชีวิตประจำวันได้ตามปกติ โดยมีฯพณฯ สมศักดิ์ ปริศนานันทกุล อดีต รมว.เกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker)

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ลงพื้นที่เยี่ยมผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) หลักสูตรการทำเก้าอี้ – โต๊ะ ทูอินวัน 30 ชั่วโมง รุ่นที่ 1 /2566 โดย สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอ่างทอง กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ณ ศูนย์ช่างประจำชุมชนเทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา บ้านหัวทองดี หมู่ 6 ตำบลหนองแม่ไก่ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ในโอกาสนี้พม.อ่างทอง ได้ร่วมให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เกี่ยวกับสิทธิต่างๆตามภารกิจพม. เพื่อเป็นช่องทางในการช่วยผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความสนใจอยากต่อยอดอาชีพต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:เยี่ยมคนพิการที่ต้องจัดหาครอบครัวอุปการะ

วันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายนางสาวประภาพรรณ เดชฟุ้ง นักจิตวิทยา ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ลงพื้นที่เยี่ยมคนพิการที่ต้องจัดหาครอบครัวอุปการะให้แก่คนพิการที่ไม่มีผู้ดูแล ในพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทอง จำนวน ๒ ราย อำเภอป่าโมก จำนวน ๓ ราย อำเภอสามโก้ จำนวน ๒ ราย และอำเภอโพธิ์ทอง จำนวน ๑ ราย รวมทั้งสิ้น ๘ ราย ซึ่งจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น เข้าตามหลักเกณฑ์ ๖ ราย และไม่เข้าตามหลักเกณฑ์ จำนวน ๒ ราย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม2566 พม.อ่างทอง มอบหมาย นางสาวอรวรรณ ตางาม นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นายสุทธิศักดิ์ ศรีดารอด นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม ร่วมกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น และ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ ซึ่งขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน1300 และเครือข่ายในพื้นที่อำเภอโพธิ์ทอง ได้แก่ ตำบลบางพลับ ตำบลบางเจ้าฉ่า ตำบลองครักษ์ และตำบลรำมะสัก จำนวน 10 ราย พร้อมจัดเก็บสมุดครอบครัวโดยจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ตามระเบียบของพม.ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:วันรพี ประจำปี 2566

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีสงฆ์ และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในพิธีสดุดีเทิดพระเกียรติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย “วันรพี ประจำปี 2566” ณ ศาลจังหวัดอ่างทอง ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีนางวาสนา พูลโภคา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลหัวตะพานจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลหัวตะพานจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2566 พม. อ่างทอง โดย นางวาสนา ทองจันทร์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวสุภาพร ทองมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างความรัก และความเข้าใจที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว พร้อมบรรยายบทบาทภารกิจของ พม.ในโครงการชุมชนหัวตะพานสานพลัง สานสัมพันธ์ สร้างครอบครัวอบอุ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ที่ทำการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลหัวหัวตะพาน อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

สำหรับโครงการชุมชนหัวตะพานสานพลัง สานสัมพันธ์ สร้างครอบครัวอบอุ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัว ส่งเสริมสมาชิกในครอบครัวได้แสดงความรักความห่วงใยแก่กัน ปรับทัศนคติของการอยู่ร่วมกัน รับฟังความคิดเห็นของสมาชิกในครอบครัว เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของครอบครัวให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ พม.อ่างทอง ขอเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนให้ทุกคนครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน ยอมรับ รับฟัง และแสดงความรักต่อกันให้มากขึ้น เพื่อสร้างฐานรากของสังคมที่เข้มแข็ง นำสู่สังคมคุณภาพ ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลหัวตะพาน จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลหัวตะพาน จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว


Share:งานวันสตรีไทย ประจำปี 2566

งานวันสตรีไทย ประจำปี 2566

วันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมงานวันสตรีไทย ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “สืบสานพระราชปณิธาน ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน” ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้า และการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โดยปีนี้สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้พิจารณาคัดเลือกสตรีไทยดีเด่นจากทั่วประเทศที่ได้รับการยอมรับในบทบาทและศักยภาพด้านต่างๆ ซึ่งจังหวัดอ่างทองมีนางขนิษฐา สว่างเนตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลป่างิ้ว ได้รับคัดเลือกในครั้งนี้ โดยมีนายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) และนางสาวสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมมอบเข็มแก่สตรีไทยดีเด่นในครั้งนี้

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 9/2566

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 9/2566 ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง โดยมีมติเห็นชอบพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม รวมทั้งสิ้น 362 ราย เป็นเงิน 873,000 บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณวัดสุธาดล ตำบลบ้านอิฐ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมฯ ซึ่งโครงการได้น้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทานตามโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” มาจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์ และทำความสะอาดบริเวณวัดสุธาดล เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาความสะอาดศาสนสถาน และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและสืบสานพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชปรารถนาให้พสกนิกรชาวไทยมีวิถีการดำเนินชีวิตที่มีความสุขอย่างยั่งยืนสืบไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566 นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

เวลา 07.30 น. นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พร้อม One Home อ่างทอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 45 รูป และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 200,000 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดี ณ บริเวณท่าน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา ด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

ต่อมาเวลา 19.00 น. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองอ่างทอง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:มอบเงินสนับสนุนและพิธีลงนามในสัญญารับเงินสนับสนุนแผนโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวนวรัตน์ หมั่นดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการมอบเงินสนับสนุนและพิธีลงนามในสัญญารับเงินสนับสนุนแผนโครงการจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้แก่ โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ให้แก่ ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลป่าโมก, ศูนย์บริการคนพิการ เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง, ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว, ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลบางจัก ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างแก้ว และศูนย์บริการคนพิการตำบลคลองขนาก รวม 6 โครงการ เป็นเงิน 476,700 บาท และโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (หัวละบาท) ให้แก่ ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลทางพระเป็นเงิน 17,930 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7 โครงการ จำนวน 494,630 บาท ณ ห้องปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้านความเป็นอยู่

ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้านความเป็นอยู่

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวณัฐธิรา นันทเพรี นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ และนายนันทชัย บุญนิฉันท์ นักพัฒนาสังคม ร่วมกับนายอานนท์ บูรณะภักดี นายอำเภอสามโก้ กิ่งกาชาด และเทศบาลตำบลสามโก้ ลงพื้นที่ตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้านความเป็นอยู่ และเงินทุนการศึกษาของหลานและเหลน เนื่องจากครอบครัวมีภาระหนี้สินจำนวนมาก และผู้ประสบปัญหาฯมีโรคประจำตัว ป่วยอัมพฤกษ์ ทำงานได้ไม่เต็มที่ เบื้องต้นพม.อ่างทอง ได้พิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน จำนวน 3,000 บาท และเก็บข้อมูลเพื่อวางแผนการช่วยเหลือ ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:สอบข้อเท็จจริงกรณีเรือนจำจังหวัดอ่างทอง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวผู้ต้องขัง

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 256 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวนวรัตน์ หมั่นดี นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และนายปฏิภาณศรีวิสุทธิชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ลงพื้นที่ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง สอบข้อเท็จจริงกรณีเรือนจำจังหวัดอ่างทอง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือครอบครัวผู้ต้องขัง จากการเยี่ยมบ้าน พบมีบุตรเป็นผู้เยาว์ จำนวน 2 คน อาศัยอยู่กับภรรยา ไม่ได้ประกอบอาชีพ โดยพม.อ่างทอง มอบถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ดำเนินการประสานเรือนจำจังหวัดอ่างทอง เรื่องการขอให้ผู้ต้องขัง (บิดา) เปลี่ยนสิทธิผู้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และพม.อ่างทอง ได้ประสาน อปท. ในพื้นที่เพื่อรับบุตรคนโต เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาศาสนา

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นายสนองวิชญ์ ภูวันทมาตย์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ร่วมบรรยายให้ความรู้ บทบาทภารกิจ พม. แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดรุ้ง ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และพัฒนาศาสนา ณ โรงเรียนวัดรุ้ง ตำบลบ้านรี อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เพื่อให้เด็กนักเรียนรู้ถึงสิทธิต่างๆที่ตนควรได้รับ และสารมารถนำความรู้ที่ได้ไปบอกต่อผู้ปกครอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:พิธีเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

พิธีเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีเชิดชูเกียรติอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ประจำปี 2565 – 2566 ณ ห้องประชุมภาณุรังษี โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธี

ในโอกาสนี้ จังหวัดอ่างทองมีผู้ได้รับรางวัล จำนวน 5 คน

1.นายจำเนียร ชวลิต รับรางวัล อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่นพิเศษ ประจำปี 2565 (นางสาวจันทร์ฉาย ชวลิต รับแทน)

2.นางเพียงทิพย์ จันทร์มณี รับรางวัล อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่น ประจำปี 2565

3.นายสุวิทย์ สร้อยแสง รับรางวัล อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่นพิเศษ ปี 25664.นายอำนาจ เสนาะจิต รับรางวัล อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่น ปี 2566

5.นางพรนิภา คงใหญ่ รับรางวัล อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดีเด่น ปี 2566

ซึ่งพิธีนี้จัดขึ้นเพื่อยกย่อง และเชิดชูเกียรติ อพม. ดีเด่น และดีเด่นพิเศษ ผู้อุทิศตนเพื่อสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:โครงการ อพม. SMART

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 พม.อ่างทอง นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง จัดโครงการ อพม. SMART ณ วัดพัฒนา (ดอนกร่าง) ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมพลังการทำงานร่วมกัน ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยผ่านกระบวนการกิจกรรมนันทนาการ และกีฬา และเพื่อทบทวน บทบาท การปฏิบัติงานที่ผ่านมา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นฐานข้อมูลนำไปสู่การพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จาก 7 อำเภอ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจำนวนทั้งสิ้น 300 คน และได้รับเกียรติจากนายธนพล ศิริสิงห์ทองกุล และทีมงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการนี้ พระครูวิมลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอแสวงหา เจ้าอาวาสวัดพัฒนา (วัดดอนกร่าง) ได้ให้เกียรติมอบวุฒิบัตร และให้กำลังใจ แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับ อพม. ดีเด่น และ อพม.ดีเด่นพิเศษ ประจำปี 2565 – 2566

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:กิจกรรมจิตอาสาทําความสะอาด ณ วัดพัฒนา (วัดดอนกร่าง)

วันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2566 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง พร้อมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อ่างทอง (อพม.) จัดกิจกรรมจิตอาสาทําความสะอาดอุโบสถ และบริเวณวัดพัฒนา (วัดดอนกร่าง) เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (28 กรกฎาคม 2566) และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ (12 สิงหาคม 2566) ณ วัดพัฒนา (วัดดอนกร่าง) ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:โครงการ “ภูมิปัญญาผู้สูงวัย ส่งมอบให้แก่ลูกหลาน”

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566

พระครูวิมลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอแสวงหา เจ้าอาวาสวัดพัฒนา (ดอนกร่าง) พร้อมพม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และทีมงาน จัดโครงการ “ภูมิปัญญาผู้สูงวัย ส่งมอบให้แก่ลูกหลาน” โดยได้รับความเมตตาจากท่านพระครูวิมลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอแสวงหา เจ้าอาวาสวัดพัฒนา (ดอนกร่าง) ให้ความอนุเคราะห์ศาลาวัดพัฒนา (ดอนกร่าง ) ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ในการจัดกิจกรรมโครงการ

สำหรับโครงการ “ภูมิปัญญาผู้สูงวัย ส่งมอบให้แก่ลูกหลาน” นี้ได้รับงบสนับสนุนจากกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 35,000 บาท เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในบทบาทผู้เชี่ยวชาญชีวิตให้สามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาได้ และเสริมสร้างความสัมพันธ์ของผู้สูงอายุกับคนทุกวัยในครอบครัวและในสังคม ซึ่งมีการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงวัย ด้านหัตถกรรม การฝึกปฏิบัติการตกแต่งผูกผ้าระบาย โต๊ะประชุม อาคารสถานที่ โดยมีเด็กและเยาวชน จำนวน 20 คน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จำนวน 20 คนและบุคลากร One Home จำนวน 5 คน รวมจำนวน 45 คน เข้าร่วมกิจกรรม

ในการนี้ นางวาสนา ทองจันทร์ กล่าวว่ส ต้องขอกราบขอบพระคุณพระครูวิมลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอแสวงหา เจ้าอาวาสวัดพัฒนา (วัดดอนกร่าง) ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ อนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่จัดโครงการฯ ทำให้ผู้สูงอายุได้มีพื้นที่แสดงความสามารถ และถ่ายภูมิปัญญาให้แก่ลูกหลาน นำสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น “ประชาชนเข้าถึงโอกาส และการคุ้มครองทางสังคม มีความมั่นคงในชีวิต” ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:กิจกรรมสาธารณประโยชน์

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ทําความสะอาด และเตรียมสถานที่ ณ วัดพัฒนา (วัดดอนกร่าง) เพื่อให้วัดเหมาะแก่การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และการจัดพิธีฉลองสมณศักดิ์ พัดยศ พระครูวิมลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอแสวงหา เจ้าอาวาสวัดพัฒนา (วัดดอนกร่าง)

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 พม. จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในการประชุมฯ มติที่ประชุมอนุมัติให้ ยกเลิก คำสั่งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดอ่างทอง อนุมัติโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป รวม 6 โครงการ เป็นเงิน 476,700 บาท, อนุมัติโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (หัวละบาท) จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 17,930 บาท และอนุมัติคำขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 13 ราย จำนวน 506,800 บาท ไม่อนุมัติ จำนวน 4 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 1,001,430 บาท ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:จัดทำสมุดพกครอบครัว

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวณัฐธิรา นันทเพรี นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ พร้อมอพม. ลงพื้นที่ตําบลราษฎร์พัฒนา อําเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง เก็บข้อมูลครัวเรือนเปราะบางจัดทำสมุดพกครอบครัว ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จำนวน 15 ครอบครัว เพื่อวางแผนในการช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มเปราะบางต่อไป เบื้องต้นพม.อ่างทองวางแผนพิจารณาช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวฯ จำนวน 6 ราย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ทำบันทึกข้อตกลงและรับเช็คเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อม

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอ่างทอง จำนวน 14 แห่ง ทำบันทึกข้อตกลงและรับเช็คเงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ณ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัด (หลังใหม่) โดยอุดหนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ จำนวน 15 ราย/หลัง ซึ่งครั้งนี้ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ฯ สนับสนุนงบประมาณ เป็นเงินจำนวน 582,500 บาท (ห้าแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:สอบข้อเท็จจริงครัวเรือนเปราะบาง

วันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2566 พม.อ่างทอง มอบหมาย นายสุทธิศักดิ์ ศรีดารอด นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงครัวเรือนเปราะบางพร้อมทั้งจัดทำสมุดพกครอบครัวตามโครงการบูรณการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จำนวน 20 ครัวเรือน ณ. พื้นที่ตำบลป่างิ้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง โดยเจ้าหน้าที่ได้แนะนำสิทธิสวัสติการตามภารกิจ พม.พร้อมจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวจำนวน 20 ครัวเรือน ตามระเบียบของ พม.ต่อไปเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายทางการศึกษา และ ค่าครองขีพตามความจำเป็น

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ประกาศกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปี 2566

ประกาศกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปี 2566

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:แบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชน

แบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนทั่วไปพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม >> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj9TmbOWUOIqM3_FDWfn_xJCmythTMaRjaQiSrdwrpC_hNXg/viewform <<

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อยู่ในระหว่างการประเมินผลสัมฤทธิ์การบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติมซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงขอสอบถามความคิดเห็น และข้อเสนอแนะของท่าน เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต่อไป

สามารถอ่าน พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้ที่ >> https://drive.google.com/…/1GmVtaDEG5oUcE7F9GJ0…/view… <<

ขอบคุณครับ


Share:โครงการส่งเสริมความปลอดภัยของโรงเรียน

โครงการส่งเสริมความปลอดภัยของโรงเรียน

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นายสนองวิทย์ ภูวันทมาตย์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ร่วมบรรยายให้ความรู้ บทบาทภารกิจ พม. และบรรยายเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยคล้า ตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ในกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัย ตามโครงการส่งเสริมความปลอดภัยของโรงเรียน ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยโครงการจัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษาและพม. ได้อธิบายให้เด็กนักเรียนรู้ถึงภัยการค้ามนุษย์ และวิธีการป้องกันตัวเองให้

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:โครงการวันพระสุขใจ

โครงการวันพระสุขใจ

วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันพระ ตามโครงการวันพระสุขใจ “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาการเปรียญวัดศรีกุญชร ตำบลยางช้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าวัดทำบุญ น้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และฟื้นฟูประเพณีเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะให้กลับคืนสู่สังคมไทย

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการปรับปรุงที่อยู่อาศัย ครั้งที่ 3/2566

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และนางนันทวดี อาสิงสมานันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการปรับปรุงที่อยู่อาศัย ครั้งที่ 3/2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เพื่อแจ้งผลการดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มเป้าหมายจำนวนไม่น้อยกว่า 45 หลังคาเรือน และพิจารณาคำขอปรับปรุงสภาพแวดล้อม จำนวน 12 หลังคาเรือน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:โครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุสุขใจ ใส่ใจสุขภาพ ”กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ”ประจำปีงบประมาณ 2566

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้กรรณิการ์ วงค์ไชย นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ บรรยายให้ความรู้ เรื่องกฎหมายและสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ ให้กับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านพราน จำนวน 50 คน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพราน ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมผู้สูงอายุสุขใจ ใส่ใจสุขภาพ ”กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ” ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมของผู้สูงอายุและการถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุในชุมชนให้ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพกาย จิตใจ สังคมภูมิปัญญา และเพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนเสริมสร้างสุขภาพจิตใจให้แข็งแรงลดภาวะความเครียดในผู้สูงอายุ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:บรรยายให้ความรู้ บทบาทภารกิจ พม.

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นายสนองวิทย์ ภูวันทมาตย์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ร่วมบรรยายให้ความรู้ บทบาทภารกิจ พม. แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนวัดมหานามที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาศาสนา ณ โรงเรียนวัดมหานาม ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง เพื่อให้เด็กนักเรียนรู้ถึงสิทธิต่างๆที่ตนควรได้รับ และสารมารถนำความรู้ที่ได้ไปบอกต่อผู้ปกครอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 2/2566

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 พม. จัดประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 2/2566 โดยมี นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุมฯ มติที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ยกเลิก คำสั่งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอ่างทอง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอ่างทอง เห็นชอบโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป รวม 6 โครงการ เป็นเงิน 476,700 บาท เห็นชอบโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (หัวละบาท) จำนวน 1 โครงการ เป็นเงิน 17,330 บาท และเห็นชอบคำขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 13 ราย จำนวน 517,300 บาทไม่ เห็นชอบ จำนวน 4 ราย 263,380 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 1,011,330 บาท ณ ห้องประชุมป่าโมก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ขอแสดงความยินดีกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ขอแสดงความยินดีกับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1.นายสุวิทย์ สร้อยแสง ประธาน อพม. อำเภอวิเศษชัยชาญ ได้รับคัดเลือกเป็น อพม.ดีเด่นพิเศษ ประจำปี 2566

2.นายอำนาจ เสนาะจิต ประธาน อพม. อำเภอโพธิ์ทอง ได้รับคัดเลือกเป็น อพม. ดีเด่น ประจำปี 2566

3.นางพรนิภา คงใหญ่ ประธาน อพม. ตำบลบ้านพราน อำเภอแสวงหา ได้รับคัดเลือกเป็น อพม. ดีเด่น ประจำปี 2566


Share:“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ร่วมกับนาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง และรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง โดยมีนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง นางสาวสุศิษฏา ศุภศิลป์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมในพิธีเปิด ณ เทศบาลตำบลม่วงคัน ตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง

โดยในครั้งนี้ พม.อ่างทอง ได้ร่วมสนับสนุนเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น และทุนการศึกษา แก่เด็กในครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวข้ามรุ่น จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท และแนะนำผู้ที่เข้าร่วมโครงการให้เป็นเพื่อนกับ Line ESS Help Me ปักหมุด หยุดเหตุ พร้อมประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของ พม. เพื่อสร้างการรับรู้และช่องทางการเข้าถึงบริการแก่ประชาชน อีกทั้งมีกิจกรรมให้ประชาชนได้เข้าร่วม และรับของรางวัล อาทิ ผ้าอ้อมสำหรับเด็กตุ๊กตา สมุด เป็นต้น

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:สอบข้อเท็จจริงครัวเรือนเปราะบางพร้อมทั้งจัดทำสมุดพกครอบครัว

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 พม.อ่างทอง มอบหมาย นายสุทธิศักดิ์ ศรีดารอด นักพัฒนาสังคม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงครัวเรือนเปราะบางพร้อมทั้งจัดทำสมุดพกครอบครัวตามโครงการบูรณการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน จำนวน 14 ครัวเรือน ณ. พื้นที่ตำบลป่างิ้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง โดยเจ้าหน้าที่ได้แนะนำสิทธิสวัสติการตามภารกิจ พม.พร้อมจะนำข้อมูลเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ครอบครัวจำนวน 14 ครัวเรือน ตามระเบียบของ พม.ต่อไปเพื่อเป็นคำใช้จ่ายทางการศึกษา และ ค่าครองขีพตามความจำเป็น

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ประชุมการขับเคลื่อนการใช้มาตราฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง จัดประชุมการขับเคลื่อนการใช้มาตราฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน การยกระดับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนสู่องค์กรสาธารณประโยชน์ เพื่อชี้แจงให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ ศพค.ทางพระ ศพค.ตลาดใหม่ ศพค.ราชสถิตย์ ศพค.นรสิงห์ ศพค.สีบัวทอง ศพค.สามโก้ ศพค.คลองวัว และศพค.เทศบาลตำบลรำมะสัก เพื่อขับเคลื่อนการใช้มาตราฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน และส่งเสริมสนับสนุนให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จดทะเบียนรับรองเป็นองค์กสาธารณประโยชน์ พร้อมประเมินผลการดำเนินงาน และกำหนดสถานะระดับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนสามารถจัดทำแนวทางการพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ให้สอดคล้องกับศักยภาพและข้อจำกัดของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนแต่ละแห่ง และเพิ่มความเข้มแข็งของกลไกด้านครอบครัวในระดับพื้นที่ ให้เป็นที่ยอมรับจากครอบครัว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง ชั้น 1

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:บรรยายให้ความรู้ บทบาทภารกิจ พม. แก่ผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม

บรรยายให้ความรู้ บทบาทภารกิจ พม. แก่ผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2566 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวณัฐริรา นันทเพรี นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ บทบาทภารกิจ พม. แก่ผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศาลาประชาคมอำเภอไชโย ที่ว่าการอำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง และจัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความผ่อนคลาย และเกิดการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถกลับเข้าสู่สังคม และเข้าถึงสิทธิต่างๆของรัฐที่ควรได้รับ หลังออกจากศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมฯ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:บรรยายให้ความรู้ บทบาทภารกิจ พม. แก่ผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม

บรรยายให้ความรู้ บทบาทภารกิจ พม. แก่ผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม

วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ บทบาทภารกิจ พม. แก่ผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดขวิด ตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง และจัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความผ่อนคลาย และเกิดการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถกลับเข้าสู่สังคม และเข้าถึงสิทธิต่างๆของรัฐที่ควรได้รับ หลังออกจากศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมฯ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:โครงการอบรมฝึกอาชีพส่งเสริมรายได้แก่ประชาชนตำบลจำปาหล่อ ประจำปี 2566

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมฝึกอาชีพส่งเสริมรายได้แก่ประชาชนตำบลจำปาหล่อ ประจำปี 2566 โดยมีนางมานะ สวนศรี ประธานชมรมผู้สูงอายุตำบลจำปาหล่อ เป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารชมรมผู้สูงอายุตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ซึ่งโครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดอ่างทอง จำนวน 50,000 บาท

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:นิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการสำคัญของกระทรวง พม.

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 : นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง นางสาวสุศิษฎา ศุภศิลป์ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ One Home อ่างทอง เข้าร่วมการนิเทศติดตามการดำเนินงานโครงการสำคัญของกระทรวง พม. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยมีนางสาวทัศนีย์ สุชีวกุล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 เป็นประธานในครั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ของจังหวัด ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ธวัช ทองโอภาส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดใหม่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในการดำเนินการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ประชุมหารือ กรณี การร้องเรียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์เมืองอ่างทอง

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวสุภาพร ทองมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมประชุมหารือ กรณี การร้องเรียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์เมืองอ่างทอง ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมป่าโมก ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:บรรยายให้ความรู้ บทบาทภารกิจ พม. แก่ผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม

วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และนางสาวณัฐริรา นันทเพรี นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ บทบาทภารกิจ พม. แก่ผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดสนาม ตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง และจัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความผ่อนคลาย และเกิดการมีส่วนร่วมใน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ESS Help Me “ปักหมุด หยุดเหตุ”

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นายสนองวิชญ์ ภูวันทมาตย์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่พม.อ่างทองลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ESS Help Me “ปักหมุด หยุดเหตุ” แก่นักเรียน ณ โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง จำนวน 267 คน เพื่อสร้างการรับรู้ และการเข้าถึงช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 7/2566

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 7/2566 ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง โดยมีมติเห็นชอบพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหาทางสังคม รวมทั้งสิ้น 67 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 167,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ESS Help Me “ปักหมุด หยุดเหตุ”

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นายสนองวิชญ์ ภูวันทมาตย์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่พม.อ่างทอง ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ESS Help Me “ปักหมุด หยุดเหตุ” แก่นักเรียน ณ โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม และวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง จำนวน 225 คน เพื่อสร้างการรับรู้ และการเข้าถึงช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:เยี่ยมให้กำลังใจผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอแสวงหา

เยี่ยมให้กำลังใจผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอแสวงหา

วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566 นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยพม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางนันทวดี อาสิงสมานันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ อำเภอแสวงหา โดยนางสาวรฌทร สงวนพงศ์ นายอำเภอแสวงหา มอบหมายให้ปลัดอำเภอ พร้อมผู้นำท้องถิ่นท้องที่ อสม. และอพม. ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง จำนวน 6 ราย ซึ่งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบเงิน จำนวน 1,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้ พร้อมพันธุ์พืชเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเก็บข้อมูลวางแผนให้การช่วยเหลือต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รวมพลังสร้างสังคมดี คนมีคุณภาพ

โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม รวมพลังสร้างสังคมดี คนมีคุณภาพ

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566

พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมาย เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งฯ และเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวฯ ลงพื้นที่โรงเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ESS Help Me “ปักหมุด หยุดเหตุ” แก่คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เพื่อสร้างการรับรู้ และการเข้าถึงช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม โดยมีคณะครู และนักเรียนโรงเรียนสนใจเข้าร่วม จำนวน 1,440 คน

สำหรับระบบ ESS Help Me “ปักหมุด หยุดเหตุ” เป็นช่องทาง LINE Official Account ในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ที่สามารถแชร์พิกัดจุดเกิดเหตุในระบบได้ โดยเพิ่มเพื่อนด้วยคำว่า @esshelpme และดำเนินการแจ้งเหตุได้ด้วย 3 ขั้นตอน คือ

1) กดปุ่มแจ้งเหตุด่วน เมื่อกดแล้วระบบจะขึ้นตัวเลือกปัญหาที่ท่านพบโดยให้เลือก 1 ปัญหาจาก 5 ปัญหา ได้แก่ ข่มขู่ว่าจะทำร้ายหรือทำร้าย กักขังหน่วงเหนี่ยว เสี่ยงถูกล่วงละเมิดทางเพศ ผู้คลุ้มคลั่งก่อให้เกิดเหตุร้าย และมั่วสุมจนก่อให้เกิดเหตุร้าย

2) แจ้งตำแหน่งเกิดเหตุ เมื่อเลือกปัญหาที่พบแล้วระบบจะขึ้นปุ่ม “แชร์พิกัดตำแหน่ง” ให้กดและเลือกตำแหน่งที่เกิดเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่มายังจุดเกิดเหตุได้อย่างแม่นยำ

และ 3) กรอกเบอร์ติดต่อเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทีมสหวิชาชีพติดต่อกลับ และไปยังจุดเกิดเหตุให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ทุกครอบครัว เป็นการตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันที่สามารถป้องกัน และแก้ปัญหาความเดือดร้อน ได้อย่างทันต่อสถานการณ์

ในการนี้ พม.อ่างทอง ขอขอบพระคุณท่านบรรจบ เฉลยมรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม ท่านรองผู้อำนวย และคณะครูทุกท่าน ที่ได้กรุณาอำนวยความสะดวก นำทีม พม. เข้าประชาสัมพันธ์ระบบ ESS ซึ่งได้รับความสนใจและการตอบรับจากนักเรียนจำนวนมากในครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อสร้างเครือข่าย ร่วมกันชี้เป้า เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาด้านสังคม นำสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อ “ประชาชนเข้าถึงโอกาส และการคุ้มครองทางสังคม มีความมั่นคงในชีวิต” ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:โครงการการประชุมสัมมนาสมัชชาคนพิการจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 2

โครงการการประชุมสัมมนาสมัชชาคนพิการจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 2

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมพิธีเปิดโครงการการประชุมสัมมนาสมัชชาคนพิการจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 2 เรื่อง “สิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อคนพิการ และผู้ดูแลคนพิการ” และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สถานการณ์ปัญหาสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการ” โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ สมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคนพิการใช้สิทธิ ตามมาตรา ๓๕ ซ้ำซ้อน

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้ นางสาวนวรัตน์ หมั่นดี ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดอ่างทอง นางสาวเสาวภาคย์ ทัศนัย นิติกร และนายสมพงษ์ อันสุข พนักงานขับรถยนต์ กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีคนพิการใช้สิทธิ ตามมาตรา ๓๕ ซ้ำซ้อน จำนวน ๔ ราย ณ สมาคมคนพิการจังหวัดอ่างทอง ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง ทั้งนี้ สำนักงานฯ ได้ดำเนินการบันทึกถ้อยคำยืนยันการใช้สิทธิมาตรา ๓๕ ของคนพิการ เพื่อส่งต่อและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอน ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:โครงการเดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมโครงการเดิน – วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 ณ อุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง และตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ

ซึ่งโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจังหวัดอ่างทองจะนำเงินรายได้ทั้งหมดจากค่าสมัครและจากเงินบริจาค จำนวนทั้งสิ้น 451,500 บาท ส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อมอบสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อเป็นทุนในการช่วยเหลือเด็ก เยาวชน และประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:บรรยายให้ความรู้ บทบาทภารกิจ พม. แก่ผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง และนางสาวชยาภรณ์ กองสมบัติ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ บทบาทภารกิจ พม. แก่ผู้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ วัดราชปักษี (วัดนก) ตำบลโพสะ อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอ่างทอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 : นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองเข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดอ่างทอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง โดยมี นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานการประชุม ซึ่งก่อนวาระการประชุมได้มีพิธีมอบเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนคุ้มครองเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 1/2566 ดังนี้

1) เงินสนับสนุนโครงการ ได้แก่ โครงการธรรมสัญจร : หลักพุทธธรรม นำพุทธบุตร จุดประกายชีวิต “คิด” พัฒนาตนเอง และสังคม โดย ศูนย์พัฒนาคุณธรรมจังหวัดอ่างทอง จำนวนเงินที่ได้รับสนับสนุน 150,000 บาท กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จำนวน 40 แห่งๆละประมาณ 100 คน

รวมทั้งสิ้น 4,000 คน

2) เงินสงเคราะห์รายบุคคล เพื่อช่วยเหลือเด็กและครอบครัว จำนวน 9 ครอบครัว โดยมีเด็กได้รับความช่วยเหลือ จำนวน 16 คน เป็นเงินทั้งสิ้น 129,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษา และค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:โรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณี รวมพลังสร้างสังคมดี คนมีคุณภาพ

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566

พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง นำทีม เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งฯ และเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวฯ ลงพื้นที่โรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณี อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง บรรยาพิเศษบทบาทภารกิจกระทรวง พม. และประชาสัมพันธ์ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ESS Help Me “ปักหมุด หยุดเหตุ”แก่คณะครู และนักเรียนโรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณี เพื่อสร้างการรับรู้ และการเข้าถึงช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม โดยมีคณะครู และนักเรียนโรงเรียนสนใจเข้าร่วม จำนวน 472 คน

สำหรับระบบ ESS Help Me “ปักหมุด หยุดเหตุ” เป็นช่องทาง LINE Official Account ในการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม ที่สามารถแชร์พิกัดจุดเกิดเหตุในระบบได้ โดยเพิ่มเพื่อนด้วยคำว่า @esshelpme และดำเนินการแจ้งเหตุได้ด้วย 3 ขั้นตอน คือ

1) กดปุ่มแจ้งเหตุด่วน เมื่อกดแล้วระบบจะขึ้นตัวเลือกปัญหาที่ท่านพบโดยให้เลือก 1 ปัญหาจาก 5 ปัญหา ได้แก่ ข่มขู่ว่าจะทำร้ายหรือทำร้าย กักขังหน่วงเหนี่ยว เสี่ยงถูกล่วงละเมิดทางเพศ ผู้คลุ้มคลั่งก่อให้เกิดเหตุร้าย และมั่วสุมจนก่อให้เกิดเหตุร้าย

2) แจ้งตำแหน่งเกิดเหตุ เมื่อเลือกปัญหาที่พบแล้วระบบจะขึ้นปุ่ม “แชร์พิกัดตำแหน่ง” ให้กดและเลือกตำแหน่งที่เกิดเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่มายังจุดเกิดเหตุได้อย่างแม่นยำ

และ 3) กรอกเบอร์ติดต่อเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทีมสหวิชาชีพติดต่อกลับ และไปยังจุดเกิดเหตุให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ทุกครอบครัว เป็นการตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันที่สามารถป้องกัน และแก้ปัญหาความเดือดร้อน ได้อย่างทันต่อสถานการณ์

ในการนี้ พม.อ่างทอง ขอขอบพระคุณท่านดร.วัชรพงษ์ แพร่หลาย

ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ทองจินดามณี ท่านรองผู้อำนวย และคณะครูทุกท่าน ที่ได้กรุณาอำนวยความสะดวก นำทีม พม. เข้าประชาสัมพันธ์ระบบ ESS ในครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อสร้างเครือข่าย ร่วมกันชี้เป้า เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาด้านสังคม นำสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อ “ประชาชนเข้าถึงโอกาส และการคุ้มครองทางสังคม มีความมั่นคงในชีวิต” ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share:เยี่ยมให้กำลังใจผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทอง

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566 นาวาเอกหญิงอินทิรา ตันเจริญ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยพม.อ่างทอง มอบหมายให้นางนันทวดี อาสิงสมานันท์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ อำเภอเมืองอ่างทอง โดยนายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอเมืองอ่างทอง มอบหมายให้ปลัดอาวุโส ผู้นำท้องถิ่นท้องที่ อสม. และอพม. ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง จำนวน 8 ราย ซึ่งสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง มอบเงิน จำนวน 1,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็น และเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ยากไร้ พร้อมพันธุ์พืชเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเก็บข้อมูลวางแผนให้การช่วยเหลือต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: