ห้องสมุดชีวิต e-Library

ห้องสมุดชีวิต e-library

มกราคม 2565

สร้างสังคมคุณธรรมรวมพลังต้านทุจริจ
Anti-Corruption Create a Moral Society

 

กิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต “พม.โปร่งใส ร่วมใจ

ต่อต้านการทุจริต”

กุมภาพันธ์ 2565

พม.อ่าทอง จับมือ พลัง “บวร”

มอบวีลแชร์ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2565 จำนวน 14 คัน

สังคมแห่งความรักและการแบ่งปัน Loveing and Sharing society

 

พม.อ่างทอง จับมือ พลัง “บวร” 

(บ้าน วัด ส่วนราชการ) 

ช่วยเหลือประชาชน

ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

มีชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

กุมภาพันธ์ 2565

โครงการเปลี่ยนโถส้วมใหม่ 

เพื่อชีวิตที่สดใสและสุขภาพที่ดี

ประจำปี 2564 

และมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

สังคมแห่งความรักและการแบ่งปัน Loveing and Sharing society

 

พม.อ่างทอง จับมือ พลัง “บวร” 

(บ้าน วัด ส่วนราชการ) 

ช่วยเหลือประชาชน

ในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

มีชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

มีนาคม 2565

คุณภาพชีวิตของคนในยุคไทยไร้พรมแดน Quality of life of Thai People in the Borderless Era

 

ติดตามให้การช่วยเหลือผู้เสียหาย

จากค้ามนุษย์ ตามภารกิจพม.

เมษายน 2565

TOA และคณะ เปลี่ยนโถส้วมใหม่ให้ชาวอ่างทอง

ครอบครัวดี … สังคมมีสุข Happy Family Happy Society

พม.อ่างทอง จับมือ พลัง “บวร” 

(บ้าน วัด ส่วนราชการ) 

จัดโครงการ “เปลี่ยนโถส้วมใหม่เพื่อชีวิตที่สดใสและสุขภาพที่ดี” ประจำปี 2565

มิถุนายน 2565

พม.อ่างทอง ร่วมรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์

หยุดการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ 

Stop Human Trafficking

 

เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดอ่างทองตระหนักถึงความอันตรายของการค้ามนุษย์ พม.อ่างทอง ร่วมรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์

กรกฎาคม 2565

พม.อ่างทอง ร่วมรณรงค์คนไทยเลิกการบูลลี่

Bully…ไม่มีใครอยากได้ยิน Stop Bullying Show Respect

พม.อ่างทอง ร่วมรณรงค์ต่อต้านการ Bully เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงผลของการ Bully

สิงหาคม 2565

พม.ห่วงใยเด็กกำพร้า เร่งเข้าช่วยเหลือตามภารกิจ | พม.อ่างทอง

เลี้ยงเดี่ยว…เลี้ยงดี/เลี้ยงเดี่ยวไหว ถ้าใจแข็งแรง 

Strong Single Parent

 

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง ร่วมกับ นักพัฒนาชุมชน อบต.หัวตะพาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคีเครือข่าย ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจ เด็กที่กำพร้า พ่อ หรือแม่เสียชีวิต บางรายพ่อและแม่เสียชีวิตทั้ง 2 ท่าน อยู่ในความดูแลของ ตา ยาย ปู่ ย่า หรือญาติ

กันยายน 2565

กองทุนกู้ยืมผู้สูงอายุรายบุคคล ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อ่างทอง

เกษียณ…แซ่บ Happy Retirement
Ageing Gracefully

ตุลาคม 2565

โครงการ “สร้างคน สร้างงาน สร้างบ้านกลุ่มเปราะบาง” ตำบลทางพระ

บ้านสำหรับทุกคน Habitat for All

พฤศจิกายน 2565

สูงวัยรวมใจไชโย

จิตใจที่ดีในร่างกายที่สมบูรณ์ Sound Mind in Sound Body

ธันวาคม 2565

โครงการ “สร้างคน สร้างงาน สร้างบ้านกลุ่มเปราะบาง” ตำบลมหาดไทย

เศรษฐกิจใหม่ วิถีใหม่ ทักษะใหม่ในโลกอนาคต

New economy, New Normal,

New skills in the Future World

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial