“อบจ.พม.ร่วมใจ ในวันคนพิการสากล จังหวัดอ่างทอง”

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2566 นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบจ.พม. ร่วมใจในวันคนพิการสากล จังหวัดอ่างทอง ภายใต้ประเด็น “การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรม สู่โลกที่เข้าถึงได้เป็นธรรม” เน้น “สังคมแห่งโอกาส” โดยมีนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฯ

ซึ่งโครงการฯนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และพลัง “บวร” ซึ่งในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง ได้สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 100,000 บาท กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สนับสนุน จำนวน 300,000 บาท และได้รับความเมตตาจากพลัง “บวร” (บ้าน วัด ราชการ) อาทิ พระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร พระครูวิมลพัฒนาภรณ์ เจ้าคณะอำเภอแสวงหา เจ้าอาวาสวัดพัฒนา (วัดดอนกร่าง) พระครูสิริวุฒิกิจ เจ้าคณะอำเภอสามโก้ เจ้าอาวาสวัดไชโยวรวิหาร รวมทั้งส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สนับสนุนของขวัญแก่คนพิการกว่า 500 ชิ้น มูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq


Share: