อบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

อบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวชยาภรณ์ กองสมบัติ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมโครงการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ในสถานศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสุรเชษ นิ่มกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง เป็นประธาน พิธีเปิด ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมี อพม. เข้ารับการอบรม จำนวน 1,000 คน ข้อมูลอื่นๆ


Share: