อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาทักษะ

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหมายให้นางสาวชยาภรณ์ กองสมบัติ นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะ (Upskill&Reskill) ของบุคลากรภาครัฐในการออกแบบ และพัฒนานวัตกรรมภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนการเป็นรัฐบาลแบบเปิด” ณ ห้องประชาบดี ชั้น 19 อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี รศ.พ.ต.ต.ดร.ดนุวศิน เจริญ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมทางธุรกิจ เป็นวิทยากร

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: