ออกเยี่ยมนักเรียนผู้รับทุนมูลนิธิ

นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง มอบหายให้นายศุภพิชญ์ รักซ้อน พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ร่วมออกเยี่ยมนักเรียนผู้รับทุนมูลนิธิ ทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ) นักเรียนทุนการศึกษา มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จำนวน ๒ คน และนักเรียนรับทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบมราชกุมารี ซึ่งย้ายมาเรียนที่จังหวัดอ่างทอง จำนวน ๑ คน เพื่อแนะแนวทางการใช้จ่ายเงินทุนการศึกษา ในด้านการดำเนินชีวิต ด้านการศึกษา และอื่นๆ

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: