อ่างทองเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลศรีพราน ‘พระครูวิมลพัฒนาภรณ์’มอบข้าวให้กลุ่มเปราะบาง


Share: