เครือข่ายสมาคมคนหูหนวกฯ มอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อ่างทอง

MMDT-เครือข่ายสมาคมคนหูหนวกฯ มอบถุงยังชีพพร้อมน้ำดื่ม ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อ่างทอง


Share: