เชิญร่วมประกวดออกแบบและพัฒนาชุมชนผ้าไทย

เชิญร่วมประกวดออกแบบและพัฒนาชุมชนผ้าไทย

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบและพัฒนาชุมชนผ้าไทย
ผ่านผลิตภัณฑ์ 3 ประเภท
1.เสื้อผ้า
2.เครื่องประกอบการแต่งกาย
3.ของใช้
รางวัลรวมมูลค่ากว่า 150,000 บาท
ที่มาจาก https://angthong.m-society.go.th/?p=5593

Share: