เทศบาลตำบลโพธิ์ทองร่วมกับพม.อ่างทองเปิดศูนย์บริการคนพิการฯ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค


Share: