เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ร่วมกับ พม.อ่างทอง เปิดศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง ร่วมกับ พม.อ่างทอง เปิดศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566

นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง ร่วมกับ พม.อ่างทอง โดยนางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง เปิด “ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการที่พึงได้รับ เป็นศูนย์กลางการช่วยเหลือคนพิการในระดับพื้นที่ ให้บริการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ และจัดหางานให้แก่คนพิการ พร้อมดูแลช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่มีแนวโน้มจะพิการ ตลอดจนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการตามประเภทความพิการ

โดยในพิธีเปิด พม.อ่างทอง ได้ร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการ ตามภารกิจพม. แก่ผู้ที่เข้าร่วมพิธี พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 20 ชุด โดยได้รับการสนับสนุนจากพระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร (ผอ.ศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดอ่างทองวรวิหาร) และข้าวสาร จำนวน 200 ถุง โดยได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง แก่คนพิการ และผู้ดูแลคนพิการที่มาร่วมพิธี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้มีแรงกาย แรงใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

ในการนี้ นางวาสนา ทองจันทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง กล่าวว่า ในนาม พม.อ่างทอง ขอกราบขอบพระคุณพระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองฯ ที่ได้กรุณาสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ ขอบพระคุณ นางสาวผกามาศ ภู่ประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ทอง เป็นอย่างสูง ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการบูรณาการแก้ไขปัญหาสังคม อนุเคราะห์สถานที่เพื่อการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการฯ และมอบข้าวสาร จำนวน 200 ถุง ในครั้งนี้ ถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือในการร่วมกันแก้ไขปัญหา พัฒนาสังคมนำสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ที่จะเป็นรากฐานของการสร้างให้ “ประชาชนเข้าถึงโอกาส และการคุ้มครองทางสังคม มีความมั่นคงในชีวิต” ต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: