เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลยี่ล้น (ลำกับที่ 98)

วันพุธที่ 7 ธันวาคม 2565 พม.อ่างทอง ร่วมกับนายอำนาจ บุญอำพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยี่ล้น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และเครือข่ายในพื้นที่ เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการบริการคนทุกช่วงวัยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบูรณาการบริการสวัสดิการสังคม ณ จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) รวมถึงเพื่อลดความซ้ำซ้อนและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เข้าถึงสวัสดิการสังคม ที่ตรงกับความต้องการของประชาชน อย่างทั่วถึงเป็นธรรม โปร่งใส และรวดเร็ว โดยในพิธีเปิด พระครูสุทธิกิจจาทร รองเจ้าคณะจังหวัดอ่างทอง เจ้าอาวาสวัดอ่างทองวรวิหาร ผอ.ศูนย์ช่วยเหลือสังคมวัดอ่างทองวรวิหาร มอบข้าวสาร จำนวน 20 ถุง พร้อมน้ำดื่ม จำนวน 20 แพ็ค แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตำบลยี่ล้น

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: