เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลป่างิ้ว (ลำดับที่ 99)

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2565 พม.อ่างทอง ร่วมกับนางศรีสุทธิ์ ศรีสุภาพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาและการบริการคนทุกช่วงวัยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบูรณาการบริการสวัสดิการสังคม ณ จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) รวมถึงเพื่อลดความซ้ำซ้อนและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้เข้าถึงสวัสดิการสังคมที่ตรงกับความต้องการของประชาชน อย่างทั่วถึง เป็นธรรม โปร่งใส และรวดเร็ว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ :
 
https://angthong.m-society.go.th/
FACEBOOK : https://www.facebook.com/angthong.m.society/
FANPAGE : https://www.facebook.com/profile.php?id=100069025126055
Line Official : https://lin.ee/XMFillq หรือ Line ID : @150sljmq

เพิ่มเพื่อน

Share: