เปิด “ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โดยนายสมชาย แจ่มจันทร์”


Share: