เปิด “ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โดยนางเชาวริน ทับใหญ่” ณ ชมรมผู้ปกครอง คนพิการทางสติปัญญาจังหวัดอ่างทอง (อำเภอโพธิ์ทอง)


Share: