เปิด “ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โดยนายสมพงษ์ เกตุไพบูลย์”


Share: