เปิด “ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โดยนางเสถียร เผือกพันธ์”


Share: