เปิด “ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โดยนางสมพักตร์ ศิริเลิศ”


Share: