เปิด “ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โดยนางทองดี ปัญญาวุธตระกูล”


Share: